Is mijn werkgever verplicht om op regelmatige basis opleiding te voorzien?

"Om bij te blijven in mijn vakgebied is er eigenlijk een permanente bijscholing nodig. Is mijn werkgever verplicht om voor mij op regelmatige basis opleiding te voorzien?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Een algemene opleidingsverplichting voor elke individuele werknemer bestaat niet.

Het is wel zo dat de sociale partners sinds het IPA-akkoord van 1999-2000 het engagement zijn aangegaan om meer aandacht te besteden aan opleiding werknemers. Ondernemingen uit de privé-sector moeten jaarlijks 1,9% van de totale loonmassa van alle ondernemingen samen investeren in opleidingen.

In heel wat sectoren zijn opleidingsinspanningen opgenomen in sectorale cao’s. Deze sectorale cao’s voorzien o.a. de concrete maatregelen voor ondernemingen uit de betrokken sector. Zo kunnen de cao’s opleidingstijd per individuele werknemer bepalen. Toch zijn de sectoren die individuele opleidingstijd regelen in de minderheid.

Wanneer de globale (over alle ondernemingen heen) opleidingsinspanning van 1,9 % niet is gehaald, wordt een sanctie (bijkomende RSZ-bijdrage) opgelegd aan de werkgevers uit sectoren  die onvoldoende opleidingsinspanningen hebben geleverd.

Conclusie:

Een algemeen recht op opleiding per werknemer bestaat niet. Op sectoraal vlak kan dit wel geregeld zijn. Sectoren die opleidingstijd per werknemer voorzien, zijn echter in de minderheid.