Hoogopgeleide werknemers denken niet dat de crisis hun carrière schaadt

Hoogopgeleide Nederlandse werknemers van rond de dertig zijn ervan overtuigd dat de crisis hun carrière een boost zal geven in plaats van schaden. Dat blijkt uit een onderzoek van Boer & Croon Young Executives.

'Crisis raakt iedereen behalve mij'

94% van de 511 ondervraagden denkt dat de crisis hen nieuwe kansen zal geven. Een kwart denkt er zelfs nu al voordeel uit te halen. Slechts 18% is bereid een deel van zijn salaris af te staan als zijn werkgever het moeilijk heeft door de crisis. De jonge masters denken dat de crisis vooral anderen treft. Ruim driekwart ziet rondom zich mensen die te lijden hebben onder de crisis.

Slechts een kwart van de hoogopgeleiden heeft zijn uitgavenpatroon aan de crisis aangepast. “En daar moet je je waarschijnlijk niet te veel bij voorstellen”, zegt Judith Manshanden, van het onderzoeksbureau. “Ze zijn misschien wat meer gaan sparen.”

Geen reden tot optimisme

Of het optimisme terecht is, is volgens Manshanden een ander verhaal. Uit een recent rapport van het Maastrichtse arbeidsmarktonderzoeksinstituut ROA blijkt dat de jonge academici helemaal geen reden hebben tot optimisme. “De vooruitzchten zijn zeker niet goed,” zegt Frank Cörvers van ROA. “Door de slechte arbeidsmarkt zullen veel universitairen onder hun niveau moeten werken.” Het ROA heeft wel enkel pas afgestudeerden geïnterviewd. En daar zijn de kansen dat ze goed aan de bak komen minder hoog. Ook bij Boer & Croon Young Executives zeggen ze dat ze waarschijnlijk vooral masters geïnterviewd hebben die misschien iets meer ‘high potential’ zijn dan het gemiddelde. (JS)