Hoeveel verdienen de topmanagers van de NMBS?

Bij de NMBS zijn er hervormingen op til. Op termijn komt er een tweeledige structuur, maar momenteel wordt het overheidsbedrijf nog geleid door drie topmannen. Hoeveel bedroeg hun vergoeding in 2012?

Marc Descheemaecker (NMBS): 472.804, 21 euro bruto per jaar (exclusief voordelen)

De vergoeding van de gedelegeerd bestuurder van de spoorwegmaatschappij NMBS valt uiteen in een vast deel van 358.932,02 euro en een bonus van 105.001,46 euro. Die bonus is afhankelijk van een tiental criteria, waaronder de groei van het aantal reizigers voor het binnenlands verkeer, de stiptheid van de treinen, de tevredenheid van de klanten en enkele financiële parameters. Dit komt neer op een maandelijkse verloning van bijna 39.000 euro bruto.

Het loon van Descheemaecker is het laagste van de drie spoorbazen, tenminste als je geen rekening houdt met zijn extralegale voordelen. Bovenop zijn gewone vergoeding krijgt hij namelijk ook nog een bedrijfswagen ter waarde van 8.870,75 euro en een groepsverzekering, verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering, die alles samen goed zijn voor 58.249,30 euro.

In vergelijking met 2011 verdiende Descheemaecker ruim 52.000 euro meer. Die flinke vooruitgang is vooral te danken aan de stijging van het variabel deel van zijn loon. Op de raad van bestuur van april 2008 werd een verhoging van zijn totale bezoldiging beslist, maar deze werd uiteindelijk niet toegepast, hoewel Descheemaecker ze wel contractueel verworven had.

Jannie Haek (NMBS Holding): 512.103,74 euro bruto per jaar

De topman van de moedermaatschappij van de NMBS kreeg in 2012 512.103,74 euro toegestopt. Haeks bonus van 99.284,12 euro is in dit bedrag al inbegrepen. Deze beheerspremie is, net als de extra vergoeding voor Descheemaecker, afhankelijk van een reeks parameters. Specifieke criteria voor de NMBS Holding zijn onder meer de cash flow en de uitvoering van het investeringsbudget. In de totale brutobezoldiging van Haek zijn ook de voordelen in natura (zijn bedrijfswagen) inbegrepen. Alles bij elkaar mag hij rekenen op bijna 43.000 euro bruto per maand.

In vergelijking met 2011 steeg het loon van Haek met ruim 15.000 euro.

Luc Lallemand (Infrabel): 493.489,57 euro bruto per jaar

Luc Lallemand, die de infrastructuurbeheerder Infrabel leidt, ontving vorig jaar bruto 493.489,57 euro. Zijn bonus van 106.599,79 euro, die onder meer afhankelijk is van de veiligheid en de stiptheid, is in dit bedrag al inbegrepen. Ook zijn bedrijfswagen ter waarde van 8.070,26 euro is inbegrepen. Voor Lallemand is er geen aanvullend pensioenplan en ook geen groepsverzekering.

Elke maand staat er dus een dikke 41.000 euro op zijn loonbriefje. In totaal verdiende hij vorig jaar ruim 13.300 euro meer dan in 2011.

In vergelijking met wat andere Belgische overheidsbedrijven zoals bpost of Belgacom hun CEO’s betalen zijn de verloningen van de NMBS-toplui relatief gezien nog laag te noemen.

Bron: jaarverslag NMBS en NMBS Holding, financieel jaarverslag Infrabel