Hoe vertel je je baas dat je het niet met hem/haar eens bent?

Werkgevers zijn vaak charismatische en gedreven figuren. Niet makkelijk om het oneens te zijn met zo iemand. Stel dat je ervan overtuigd bent dat je baas een verkeerde beslissing neemt, hoe breng je die boodschap dan over zonder hem of haar te bruuskeren?

 

Vraag naar redenen en doel

Vraag naar de achterliggende redenen van de beslissing van je baas. Zoek uit wat het doel ervan is.  Stel open vragen over de gevolgen ervan voor het personeel, de leveranciers, de financiën, de reputatie van het bedrijf enzovoort.

 

Zeg dat je het eens bent met de doelstellingen van je baas, of met de vereiste veranderingen, maar vraag toestemming om de beslissing nader te onderzoeken en er later op terug te komen. Maak een afspraak om dat te doen.

 

Informeer je

Verzamel zoveel mogelijk informatie, zodat je met een alternatieve oplossing op de proppen kunt komen om hetzelfde doel te bereiken, maar zonder de problemen die je voorziet als je je baas volgt. Zoek uit wat wel goed is aan het plan van je baas en behoud die onderdelen. Ook omdat je baas zich dan nog altijd zal herkennen in jouw oplossing.

 

Doe ook eens een rondvraag bij collega’s en leveranciers. Stel altijd duidelijk dat je het idee van je baas wilt verbeteren, niet ondermijnen of vervangen.

 

Doe de test

Leg je oplossing voor aan enkele vertrouwelingen. Zij zien misschien dingen die jij niet ziet. Zij kunnen je wellicht ook vertellen of er iemand is die zich bedreigd zal voelen door je plan en het zal proberen tegen te houden. Praat met die persoon en probeer zijn/haar steun te krijgen.

 

Onderzoek zijn/haar motieven

Denk ook na over de persoonlijke motieven van je baas. Misschien speelt hij of zij op safe omdat zijn of haar pensioen nadert, of misschien is hij of zij bereid om een groot risico te nemen om een bonus in de wacht te slepen.

 

Denk ook na over je eigen motieven. Ben je tegen het plan omdat het je op een of andere manier raakt? Omdat niemand je om advies heeft gevraagd? Omdat je baas een urk is die onmogelijk een goed idee kan hebben?

 

Leg je oplossing voor

Doe dat zelfverzekerd en enthousiast. Als je niet laat zien dat je erin gelooft, doet je baas dat ook niet. Zeg nooit dat je het oneens was met het originele plan. Zelfs een ‘maar’ kan overkomen alsof je het idee van je baas in twijfel trekt. Spreek liever in termen als ‘aanbevelingen’ of ‘suggesties’.

 

 

Doe de test nog eens

Het kan zijn dat je baas er ondanks je inspanningen toch op staat om zijn/haar eigen plan uit te voeren. Je kunt dan nog altijd vragen of je je plan mag testen. Zorg ervoor dat die test eerlijk verloopt.  Vraag collega’s die geen belang hebben bij de uitkomst te helpen bij de evaluatie.

 

Altijd prijs

Is je baas nog altijd niet overtuigd? Laat het los. Feliciteer jezelf dat je je verantwoordelijkheid hebt genomen. Of je verzet tegen een beslissing nu succesvol is of niet, door je mond open te trekken laat je zien dat je leiding kunt geven, creatief bent, kunt onderhandelen en dat het belang van het bedrijf je na aan het hart ligt. Dat werpt sowieso zijn vruchten af.

 

Bron: www.forbes.com.