Hoe stel ik voor mijzelf haalbare doelen?

Tweewekelijks geven de experten van ISW Limits tips om jouw leven te verbeteren en je gelukkiger te voelen op je werk. Deze week geven ze een stappenplan mee om een project tot een goed einde te brengen.

Stel, je krijgt op je werk een grote opdracht of hebt de verantwoordelijkheid over een nieuw project. De eerste stap is dan om duidelijke doelstellingen voorop te stellen. Om je project tot een goed einde te brengen is het belangrijk om je doel zo concreet mogelijk voor ogen te zien. Vage doelen leiden tot vage of geen resultaten. Om je doel beter te fixeren gebruik je het volgende stappenplan:

1. Neerschrijven

Schrijf je uiteindelijke doel op, ook al is het nog zeer vaag of enkel een bepaalde richting die je uit wil gaan. Er is bijvoorbeeld binnen jouw team de nood aan nieuw softwareprogramma en jij hebt de verantwoordelijkheid gekregen om dit op poten te zetten.

2. Tussendoelen

In de tweede stap is het belangrijk om dit doel zoveel mogelijk in beeld te krijgen. Wat zouden de tussendoelen kunnen zijn? Dit zijn kleinere stappen in de richting van het grotere doel. Door bepaalde tussenstappen te creëren kan je toewerken naar je uiteindelijke doel. Elke keer dat je een stap bereikt hebt, voel je dat je vooruit gaat en die voldoening zal je op zijn beurt zin en energie geven om verder te werken aan de volgende stap. In ons voorbeeld kunnen de tussendoelen bestaan uit het krijgen van een overzicht over de bestaande softwareprogramma’s op de markt, een overeenkomst te sluiten met één provider, een testperiode in te lassen, een implementatie door te voeren, je collega’s op te leiden en tenslotte het programma te evalueren. 

3. Acties

Bedenk per tussendoel de verschillende acties die je moet ondernemen om dit doel te verwezenlijken. Gezien je op dat moment je beeld reeds heel helder hebt, zal je gemakkelijker in staat zijn om die acties effectief uit te voeren. Het is belangrijk om de tussendoelen en acties vast te leggen in een concreet actieplan met een duidelijke timing. In ons voorbeeld zouden de acties kunnen zijn om eerst op te zoeken welke software providers er zijn, deze te contacteren, een offerte op te vragen en door hun prijzen en service te vergelijken tot een beslissing te komen.

I.s.m. ISW Limits