Hoe schrijf je Engelse werkwoorden in het Nederlands?

De taal die in het bedrijfsleven gehanteerd wordt, raakt steeds meer doorspekt met Engelse woorden. Velen vinden dat misschien spijtig, maar toch lijkt het een onomkeerbare evolutie. Als je dan toch Engels gebruikt, dan doe je dat best wel correct. Vacature presenteert je daarom de spellingsregels voor werkwoorden van Engelse herkomst.

1. Vervoegen zoals Nederlandse werkwoorden

Werkwoorden die we overnemen uit andere talen – en dus ook uit het Engels – behouden normaal gezien hun stam, maar we vervoegen ze wel zoals Nederlandse zwakke werkwoorden.

Bv. faxen - faxt - faxte - gefaxt

2. De stam van het werkwoord bepalen

In de regel schrijven we de stam van het werkwoord op dezelfde manier als in het Engels. Die stam gebruiken we dan net zoals we die van een inheems werkwoord gebruiken.

Infinitief

Nederlandse stam (=Engelse stam)

surfen

surf

speechen

speech

lobbyen

lobby

editen

edit

managen

manage

Aan die stam voegen we dus de vervoegingsuitgangen toe: -t, -d, -en, -te(n), -de(n).

Bv. surft, speechte, lobbyde, gedeletet, managede …

Uitzondering 1: laten vallen van de dubbele medeklinker

Eindigt het woord in het Engels op een dubbele medeklinker, dan vernederlandsen we de stam en schrijven we maar een enkele medeklinker.

Infinitief

Engelse stam

Nederlandse stam

stressen

stress

stres

volleyballen

volleyball

volleybal

flossen

floss

flos

grillen

grill

gril

Deze regel leidt er wel toe dat het overeenkomstige substantief een andere schrijfwijze heeft dan het werkwoord dat op dezelfde manier wordt uitgesproken.

Vergelijk:
de stress – ik stres
de grill – ik gril

Uitzondering op deze uitzondering: woorden die nog steeds op z’n Engels worden uitgesproken, behouden de dubbele medeklinker in de stam.
Bv. baseballen, ik baseball (vergelijk met: volleyballen, ik volleybal)

Uitzondering 2: verdubbeling van enkel geschreven klinker

Als het woord in het Engels in de laatste uitgesproken lettergreep een lange ‘oo’ of een daaraan verwante klank heeft, vernederlandsen we de stam en schrijven we effectief ‘oo’  met dubbel klinkerteken.

Infinitief

Engelse stam

Nederlandse stam

promoten

promote

promoot

scoren

score

scoor

Dit gebeurt niet bij werkwoorden als ‘carpoolen’ of ‘inzoomen’ omdat we die uitspreken met een ‘oe’.

Uitzondering 3: werkwoorden op –le

De stam van werkwoorden die in het Engels op –le eindigen veranderen we in het Nederlands naar –el.

Infinitief

Engelse stam

Nederlandse stam

tackelen

tackle

tackel

settelen

settle

settel

googelen

google

googel

Uitzondering op deze uitzondering: woorden die nog steeds op z’n Engels worden uitgesproken, behouden hun oorspronkelijke stam.


Bv. samplen, recyclen, crawlen

3. -d of -t?

Voor de verleden tijd van een Engels werkwoord gebruiken we de uitgang –te(n) of –de(n), afhankelijk van de slotklank van de stam. Het voltooid deelwoord eindigt respectievelijk op –t of op –d.

Is de slotklank van de stam een stemloze medeklinker, dan gebruiken we –te(n) en –t, inde andere gevallen zetten we –de(n) en –d.

Normaal gezien weet je op het gevoel wat het moet zijn. Is dat niet zo, gebruik, dan het ezelsbrugje van ’t kofschip: als de stam van het werkwoord eindigt op een van de medeklinkers uit dit woord, gebruik dan –te(n) en –t in de verleden tijd. Let op: ook de eindklank van ‘finish’ en ‘speech’ valt onder deze categorie.

Enkele voorbeelden op –te(n) en –t:

coachen – coachte – gecoacht
fixen – fixte – gefixt
stressen – streste – gestrest
typen – typte – getypt

Enkele voorbeelden op –de(n) en –d:

hockeyen – hockeyde – gehockeyd
scoren – scoorde – gescoord

Als er twee mogelijke uitspraken zijn, dan zijn beide schrijfwijzen correct:

bridgen – bridgede/bridgete – gebridged/gebridget
briefen – briefde/briefte – gebriefd/gebrieft
releasen – releadse/releaste – gereleased/gereleaset

4. Scheidbaar of niet?

De meeste van de Nederlandse samengestelde werkwoorden zijn scheidbaar.

Bv. inpakken – ik pak in

Engelse samengestelde werkwoorden daarentegen zijn haast nooit scheidbaar.

Bv:
brainwashen – brainwasht - brainwashte – gebrainwasht
carpoolen – carpoolt – carpoolde – gecarpoold
downloaden – downloadt – downloadde – gedownload
outplacen – outplacet – outplacete – geoutplacet

Uitzondering: samengestelde Engelse werkwoorden met een Engelse kern en een Nederlands eerste lid dat de klemtoon krijgt.

Bv:
afkicken – kickt af – kickte af – afgekickt
inchecken – chectk af – checkte af – afgecheckt
intaken –taket in – takete in – ingetaket

Bron: Taaladvies.net