Hoe plaats je thema’s op de agenda?

“Iedereen heeft behoefte aan enige controle over de omgeving of organisatie waarbinnen hij functioneert. Er is dus niets mis met het proberen verwerven van enige inspraak,” stelt Martin Euwema, die gespecialiseerd is in de psychologie van organisatieveranderingen.

“Zeker in tijden van verandering is dat belangrijk, al was het maar om de onzekerheid tegen te gaan. Probeer vooraf bij uw collega’s wel af te toetsen of u ook hun mening vertolkt, zodat u niet de indruk wekt de enige dwarsligger of betweter te zijn.” Volgens Euwema kan u, in functie van de bedrijfscultuur, verschillende pistes bewandelen:

  • De koninklijke weg: maak een beknopte nota waarin u de eigen visie of oplossing oplijst. Die bespreekt u vervolgens met uw leidinggevende, waarbij u eventueel ook de hogere echelons in cc plaatst.
  • De bekende weg: zorg dat u mensen kent in het management en spreek hen aan met uw zorgen en ideeën. Of neem zelf deel aan de sociale verkiezingen en verwerf zo een plaats met invloed op het beleid.
  • De informele weg: ga naar de nieuwjaarsreceptie of andere feestelijke gelegenheden, maak een praatje met directieleden en vertel hen over uw ideeën.
  • De kelderroute: de meeste bedrijven beschikken over een parkeergarage of fietsenkelder. Vaak wordt daar verrassend veel informeel ‘zaken gedaan.’ Aantrekkelijker is natuurlijk het restaurant; nodig eens belangrijke spelers uit voor borrel of lunch.
  • De projectgroeproute: geef aan bij u baas dat u graag participeert in projectgroepen rond allerlei onderwerpen.

Inhoudelijk is het van groot belang dat u niet te veel in termen van problemen praat, niet te negatief overkomt, maar vooral suggesties en creatieve voorstellen aandraagt. Zorg ook dat u dossiers echt leest en begrijpt. U zult er van versteld staan hoeveel voorsprong u dan hebt. De meeste mensen komen immers onvoorbereid naar een vergadering. Gewoon uw mond opendoen, kan u ook al een flink eind op weg helpen: de meeste mensen doen er liefst het zwijgen toe, en dat helpt uiteraard niet om invloed te verwerven.  

<< Terug naar de andere tips