Hoe pas je je als kaderlid aan een nieuwe werkomgeving aan?

Van werkgever veranderen vergt enig aanpassingsvermogen, zelfs in een leidinggevende functie. Een nieuwe werkomgeving, een andere bedrijfscultuur, een andere baas: je moet er even aan wennen. Hier zijn enkele tips om als kaderlid de overgang van het ene bedrijf naar het andere zo vlot mogelijk te laten verlopen.

 

1. Doorgrond missie en doel

Om de bedrijfscultuur van een voor jou nieuwe onderneming te snappen, moet je eerst de missie en doelstelling van het bedrijf doorgronden. Waarom doet het bedrijf wat het doet? Wat zijn de waarden waar het voor staat? Pas als je dat goed begrijpt, kun je de denkpatronen en het gedrag van je team begrijpen.

 

2. Ontwikkel je eigen visie

Eens je de bedrijfscultuur doorgrond hebt, kun je ook uitmaken of het de juiste cultuur is om de beste resultaten te behalen. Eens je het bedrijf goed kent en weet hoe je team werkt, kun je proberen te achterhalen hoe je medekaderleden in elkaar zitten en hoe zij werken. Zorg ervoor dat je je bedrijfstak door en door kent en weet wie je voornaamste concurrenten zijn. Ontwikkel dan je eigen visie, stel je doelen en inspireer je team om die te halen. Geef je teamleden het gevoel dat ze belangrijk zijn, dan zullen ze voor jou door het vuur gaan.

 

3. Wees een goede leider

In een leidinggevende functie word je verondersteld een visie te hebben op wat goed leiderschap is. Omdat leiders verschillende persoonlijkheden hebben en een andere levenservaring, bestaat daar nogal wat discussie over. Maar over het algemeen wordt aangenomen dat onderstaande punten voor een goede leider onontbeerlijk zijn.

  • Communicatie: dat wil zeggen dat je meer luistert dan praat; dat je schriftelijk rapporteert en stuurt; dat je klanten en afdelingen persoonlijk bezoekt; dat je je team laat delen in successen, maar dat je ook de schuld van mislukkingen op je neemt.
  • Zelfontplooiing: spijker voortdurend je kennis bij. Volg geregeld opleidingen, de groei van het bedrijf mag niet geremd worden door jouw gebrek aan kennis. Zorg er ook voor dat de capaciteiten van je team steeds beter worden.
  • Vooruitgang: wees trouw aan je visie, heb vertrouwen dat je je doelen kunt realiseren, betrouw op je communicatievaardigheden en zorg ervoor dat de zaken vooruitgaan.

 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging ? Vind hier nieuwe management vacatures

 

Bron: www.forbes.com.