Hoe ontdek je zelf je grootste talenten en zwaktes, en waar werk je dan best aan?

“Uw eigen talenten herkent u vooral op basis van (werk)ervaring of worden door collega’s of leidinggevenden erkend,” stelt arbeidspsychologe Esther de Groot, die gespecialiseerd is in competentiemanagement.

“Daarnaast moet u ook de vertaalslag kunnen en durven maken van situaties buiten het werk naar de werkvloer. We stellen vaak vast dat iemand buiten de werksituatie blijk geeft van bepaalde talenten die ook op professioneel vlak echt wel relevant zouden kunnen zijn, maar daar niet of amper worden aangesproken. Terwijl het voor leidinggevenden net bijzonder belangrijk is om mensen in te zetten en aan te spreken op al hun talenten: u krijgt er een heel stuk bereidwilligheid en motivatie voor in ruil.”

“Omgekeerd moet iedereen er zich van bewust zijn dat een baan waarin u alleen op uw talenten wordt aangesproken sowieso een illusie is. Als sollicitant vind ik het zeker geen slecht idee om - alvorens een contract te tekenen of een overstap te wagen - eerst nog eens een uitgebreid gesprek te vragen met een toekomstige collega, of zelfs een halve dag mee te draaien op de werkvloer. Dat is essentieel om een goede beslissing te kunnen nemen, voor beide partijen. Het probleem met talent is immers dat het niet enkel een specifieke competentie moet zijn, maar ook iets waar u zelf echt graag mee bezig bent.”

Volgens de Groot weten de meeste mensen doorgaans zelf wel op welk vlak ze net niet zo sterk zijn, omdat ze daar in onze maatschappij doorgaans al vaker feedback over gekregen hebben. “Een goede vorm van competentiemanagement op de werkvloer houdt daar ook rekening mee: het is niet realistisch te verwachten dat medewerkers op alle vlakken even goed scoren, of zelfs maar te hopen dat ze hun zwakkere punten allemaal kunnen bijspijkeren. Wie springt vanaf een opstapje, zal sowieso verder raken dan wie vanuit een put moet springen. In verhouding boekt u dus meer winst wanneer u uw sterke punten verder tracht te ontwikkelen dan wanneer u wanhopig probeert om op alle vlakken volledig mee te zijn.

Bovendien haalt u uit de ontwikkeling van uw talenten ook veel meer positieve energie. Concentreer u dus vooral op uw sterke punten, maar zorg er wel voor dat uw zwaktes u niet echt hinderen of parten spelen. Probeer ze dus minstens te neutraliseren. En naar managers toe: geef u medewerkers in hun persoonlijke ontwikkelingsplan één zwak punt en één groot talent mee om aan te werken. Dit is stukken motiverender en rendabeler dan vooral op zwaktes te focussen.”

<< Terug naar de andere tips