Hoe neem ik ontslag met een startbaanovereenkomst van bepaalde duur?

"Ik werk met een contract van bepaalde duur (binnen het startbaanproject) en heb nog twee maanden te gaan. Ik kan echter bij een ander bedrijf met een contract van onbepaalde duur starten. Ik wil graag op dat aanbod ingaan, maar vraag mij af hoe je een contract van bepaalde duur precies verbreekt."
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

1. Hoe beëindig je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur vóór de voorziene einddatum?

Als je een contract hebt voor een bepaalde duur, kan je dit na je proefperiode niet beëindigen door een opzeggingstermijn in acht te nemen.

Je bent aan je werkgever een vergoeding verschuldigd die in principe overeenstemt met de nog te lopen termijn van je arbeidsovereenkomst. Die vergoeding kan echter nooit meer kan bedragen dan het dubbele van de vergoeding die je zou moeten betalen indien je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur zou hebben.

Voorbeeld:

Een bediende met een jaarloon van 21.500 euro heeft een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur van 2 jaar (er is een proeftijd van 6 maanden voorzien).
Na 1 jaar wil hij zijn contract beëindigen.
Dit kan enkel mits hij een verbrekingsvergoeding ten belope van het loon voor 3 maanden betaalt. In de veronderstelling dat de bediende een contract voor onbepaalde duur zou hebben, zou hij dat immers kunnen beëindigen door een verbrekingsvergoeding te betalen ten belope van 1,5 maand loon.

2. Wat als je arbeidsovereenkomst een startbaanovereenkomst is?

Als je jonger bent dan 26 én je bent ingeschreven als werkzoekende, kan je tewerkgesteld worden met een startbaanovereenkomst. Jijzelf of je werkgever moeten hiervoor wel een startbaankaart aanvragen bij de RVA én je werkgever moet je als startbaanjongere identificeren op zijn RSZ-aangifte.

We merken op dat er niet zoiets bestaat als dé startbaanovereenkomst. Een startbaan kan verschillende vormen aannemen. We onderscheiden drie types:

  • de startbaanovereenkomst als minstens halftijdse arbeidsovereenkomst (type 1)
  • de alternerende startbaanovereenkomst: een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst, gecombineerd met een vorm van opleiding (type 2)
  • de startbaanovereenkomst in de vorm van een opleiding (type 3)

Voor de beëindiging van een startbaanovereenkomst van het type 1 en 2 gelden specifieke regels.

Wanneer je een andere baan hebt gevonden, kan je je startbaanovereenkomst tijdens de eerste 12 maanden beëindigen mits je een opzeggingstermijn van 7 dagen naleeft.

Die afwijkende opzeggingstermijn geldt steeds, ongeacht of je met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur bent tewerkgesteld. Deze korte termijn geldt wel alleen als je een andere baan hebt gevonden, dus niet als je je startbaanovereenkomst omwille van een andere reden wilt beëindigen.

De termijn gaat in de dag na de betekening van de opzegging.

3. Conclusie

Normaalgezien kan je buiten je proefperiode je arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur vóór de voorziene einddatum niet opzeggen door een opzeggingstermijn in acht te nemen.

Als je je contract vroegtijdig verbreekt, ben je aan je werkgever een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met het loon voor de nog te lopen termijn met als maximum het dubbele van de vergoeding die je zou moeten betalen indien het om een contract voor onbepaalde duur zou gaan.

Deze principes gelden echter niet tijdens de eerste 12 maanden van een startbaanovereenkomst in de vorm van een arbeidsovereenkomst.
Wil je zo’n startbaanovereenkomst tijdens de eerste 12 maanden van uitvoering beëindigen en heb je een andere baan gevonden, dan hoef je enkel een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen in acht te nemen.

i.s.m. SD Worx