Hoe kan ik mijn nieuwe collega's overtuigen van mijn aanwerving?

"Beste Erik, ik startte onlangs in een nieuwe job bij een andere werkgever. Op de eerste werkdag kreeg ik onmiddellijk van mijn nieuwe collega’s te horen dat ze niet akkoord gingen met mijn aanwerving. Uit hun reacties begreep ik dat mijn voorganger zijn stoel heeft moeten afstaan aan mij omdat hij volgens de leidinggevende niet over de juiste competenties zou beschikken. Hoe pak ik dit verrassend en onaangekondigd wespennestje het best aan?"
Het advies van Erik Leenders, Managing Director bij Itinera

Beste Hedwig,

De situatie en sfeer waarin je terecht bent gekomen als nieuwe en onwetende collega laten me vermoeden dat de leidinggevende niet of onvoldoende met het team over het ontslag of vertrek van de collega heeft gecommuniceerd. Je mag de reacties van je collega’s zeker niet persoonlijk nemen maar ik raad je wel aan om assertief te reageren door zowel met de leidinggevende als met je collega’s in gesprek te gaan. Mijn voorstel om de situatie aan te pakken is :

  1. Een gesprek met de leidinggevende: licht hem in over de reactie van jouw collega’s en vraag hem zelf meer uitleg over hetgeen er is gebeurd. Op die manier krijg je zeker de andere versie van het verhaal te horen. Vraag de leidinggevende om jou te steunen en bespreek samen hoe jullie/hij dit zal aanpakken. Je kan hem enkele voorstellen doen zoals een open bespreking tijdens de teammeeting, individuele gesprekken met de ontevreden collega’s, de focus van het verlies verschuiven naar het belang van het bereiken van succes, enz.
  1. Een gesprek met de collega’s: nodig ieder van hen uit voor een kort individueel gesprek,  een koffie in de cafetaria maakt het iets minder officieel en daardoor meer ontspannen. Je kan op die manier hun individuele mening horen die misschien verschilt van de algemene groepsmening.  Toon begrip voor hun situatie en check of ze voldoende uitleg hebben gekregen over de reden van het gedwongen vertrek van je voorganger.  Leg daarna de nadruk op het aspecten collegialiteit, samen werken om een doel te bereiken.  En om een gezamenlijk doel te bereiken is het ook belangrijk dat ze jou nu steunen tijdens je inwerkperiode zodat niet alleen jij maar heel het team een stap vooruit kan zetten.

Misschien hebben sommige collega’s meer tijd en reflectie nodig dan een gesprek bij één koffie. Geef deze collega’s zeker de tijd om zich stilaan aan jouw aanwezigheid te wennen maar hou de situatie zeker in het oog en bespreek de voortgang op tijd en stond met de leidinggevende.

Ik wens je veel succes!

In samenwerking met Itinera