Hoe kan ik mezelf ontwikkelen?

"Mijn verantwoordelijke krijgt volgend jaar een extra opleidingsbudget voor de ontwikkeling van de medewerkers van zijn dienst. Hij vroeg me om alvast na te denken welke competenties ik volgend jaar wens te verbeteren en hoe ik dat wil doen. Ik weet wel ongeveer aan welke competenties ik wil werken maar heb niet veel zin om een opleiding te gaan volgen. Hoe moet ik dit aanpakken?"
Het advies van Erik Leenders, Managing Director bij Itinera

Er bestaan diverse manieren om je competenties te ontwikkelen en je moet  daarom niet steeds een opleiding volgen. Je kan immers je competenties ontwikkelen door:

  • Te leren ‘on the job’:  je leert sowieso iedere dag door gewoonweg je job uit te oefenen en dit blijft waarschijnlijk nog steeds de meest voorkomende leervorm.
  • Te leren ‘on the job’ maar buiten je huidige werkomgeving:  je kan een job leren door hem elders uit te oefenen. Bijvoorbeeld tijdens je vrije tijd of dankzij een medewerking als vrijwilliger in een vzw.
  • Coaching: je kan je ook laten coachen door je baas of door een collega door hen bijvoorbeeld te vragen  om jou feedback te geven bij het uitoefenen van een bepaalde taak.
  • Zelfstudie: je kan over bepaalde onderwerpen bijvoorbeeld een boek of een artikel lezen waardoor je extra kennis verwerft.
  • Een opleiding te volgen tijdens of na de werkuren: je kan zelf beslissen om een opleiding te volgen in avond- of dagonderwijs. Of je werkgever organiseert of betaalt een opleiding die je tijdens de werkuren kan volgen.

Dit zijn vijf veel voorkomende manieren om een competentie te ontwikkelen. Welke manier je zelf verkiest, heeft vooral te maken met je natuurlijke leerstijlvoorkeur. David Kolb (een Amerikaanse pedagoog) ontdekte vier grote leerstijlcategorieën waarbij we leren. Ten eerste kan je leren door iets te doen en te ervaren, ten tweede door erover te reflecteren (alleen of met meerderen), ten derde door erover te lezen of tenslotte door heel gericht bepaalde aspecten onder te loep te nemen of te exploreren.

Check bij jezelf welke jouw leerstijlvoorkeur is. Stel je de vraag hoe je tewerk gaat als je een nieuw huishoudtoestel hebt gekocht. Zet je de machine onmiddellijk aan om ze uit te proberen, of ga je eerst heel nauwkeurig en in detail de handleiding nalezen?

Om je competentieontwikkeling en leerproces zo volledig en efficiënt mogelijk te laten verlopen, raad ik je aan om verschillende leerstijlen of voorkeuren te combineren. Je kan een nieuw softwareprogramma leren door je te verdiepen in een handleiding maar je kan aan een ervaren collega vragen welke hoofdstukken je zeker  niet mag overslaan. Je zal het programma zelf geleidelijk aan uitproberen en er zo meer en beter mee leren werken. Misschien kan je dan na een tijdje een cursus voor gevorderden volgen om je ontwikkelde kennis nog uit te breiden.

Door verschillende leerstijlen te hanteren, integreer je op een efficiëntere en duurzamere wijze de verworven kennis en kunde.

In samenwerking met Itinera