Hoe kan het internet-en e-mailverkeer wettelijk gecontroleerd worden?

"In een vorige vraag van de week las ik de regeling die geldt voor niet-fofaitair betaalde werknemers (dit zullen meestal arbeiders zijn) die moeten werken bij de overschakeling van het winter- naar het zomeruur. Is de regeling dezelfde bij overschakeling van zomer- naar winteruur?"

Principe


De regeling is niet dezelfde, maar ze hangt er wel mee samen.
Bij de overschakeling naar het winteruur wordt de klok een uur (drie wordt twee) teruggezet waardoor de werknemers in de nachtploeg een uur meer moeten presteren.


Verloning


De situatie is verschillend naargelang de werknemer bij de omschakeling naar het zomeruur al dan niet eveneens in de nachtploeg werkte. Er zijn dus twee mogelijkheden:
-Wie bij de omschakeling naar het zomeruur ook in de nachtploeg werkte, krijgt nu het loon voor 8 gewerkte uren, alhoewel hij of zij toch 9 uur heeft moeten werken. Het uur dat de werknemer extra betaald kreeg bij de overschakeling naar het zomeruur wordt op die manier gecompenseerd.
-Wie bij de omschakeling naar het zomeruur niet in de nachtploeg werkte, krijgt gewoon het effectief aantal gewerkte uren uitbetaald, namelijk 9 uren.