Hoe hou je een goede medewerker aan boord?

Het is een vraag waar veel werkgevers mee worstelen eens ze hun m/v met talent hebben gevonden. Hoe zorg je er voor dat die nieuwe werknemers ook effectief blijven?

Tekst en uitleg vonden we bij Christophe VanDriessche, managing director van IT recruitment & HR bedrijf Amon.

Tekort aan it’ers

“Met Amon richten we onze recruitment specifiek op de IT sector. We zien namelijk dat het tekort aan IT’ers blijft toenemen. We helpen bedrijven bij het zoeken naar hun IT talent. In plaats van te wachten op reacties, nemen we zelf het heft in handen en gaan we op zoek naar potentiële kandidaten.”

“Eens de medewerkers zijn aangenomen, vinden we het ook zeer belangrijk dat bedrijven zich inspannen om hun werknemers bij hen te houden. Dat is voordelig voor zowel het bedrijf als de persoon in kwestie. Wij helpen hen daarbij.”

“Bij Amon vinden we daarom enkele punten belangrijk. Ze zijn bedoeld voor de IT wereld, maar ik denk dat ze in veel gevallen ook toegepast kunnen worden in andere bedrijven en sectoren. Het lijken misschien simpele maatregelen, maar uit ervaring hebben we geleerd dat ze wel efficiënt en effectief zijn.”

Hou je een goede medewerker aan boord?

1. Aanwerven op lang termijn

Probeer zoveel mogelijk aan te werven op lange termijn. Je geeft de medewerkers een kans mee te gaan in de visie en de strategie van het bedrijf, en dat levert alleen maar positieve resultaten op. Heb je toch mensen nodig voor korte opdrachten, dan kan je ook beroep doen op freelancers.

2. Waarden overdragen

Stroomlijn de waarden van je organisatie en draag die zo goed mogelijk over aan je medewerkers. Doe dat bij elke mogelijke gelegenheid: een teambuildingdag, tijdens gesprekken met je medewerkers, vergaderingen, … Je verhoogt de betrokkenheid van je werknemers.

3. Oog voor individuen

Heb oog voor individuele kwaliteiten. De jonge generatie werknemers is zeer ambitieus, geef hen dan ook voldoende verantwoordelijkheid. Ze willen niet allemaal per se hogerop geraken, zolang hun job maar breed genoeg wordt ingevuld.

4. Hou je werknemers op de hoogte

Hou als manager je medewerkers op de hoogte van de stand van zaken. Ook bij slecht nieuws. Vaak voelen werknemers maar al te goed als er iets fout zit. Vertel hen hoe de vork in de steel zit, zo druk je speculaties de kop in.

5. Evenwicht werk en privé

We merken dat de jonge generatie erg begaan is met het evenwicht tussen werk en privé. Voorkom daarom dat ze daartussen een keuze moeten maken. Thuiswerk kan bijvoorbeeld een oplossing bieden.

6. Begeleiding

Help werknemers nadenken over de stappen die ze in hun loopbaan willen maken. Probeer hun passie te verbinden met de missie van jouw organisatie.

7. Praat met je medewerkers

De meeste werkgevers komen pas in de exitgesprekken te weten waarom iemand weggaat. Probeer ook al eens wat vroeger een gesprek aan te gaan met je medewerkers. Vraag hen waarom ze graag bij jouw bedrijf zouden willen blijven. Je haalt er belangrijke informatie uit en je toont ook dat je om hen geeft.

“In de praktijk merken we dat veel van onze klanten hier enkele punten uitkiezen en uitwerken. De context die je overbrengt naar je werknemers is dus zeker zo belangrijk als bijvoorbeeld de jobinhoud.”