Hoe controleert een werkgever het internetgebruik van werknemers?

Als de werkgever een controle uitvoert, mag dit hem geen geïndividualiseerde gegevens opleveren. Uit de controle mag de identiteit van de werknemer niet duidelijk worden. De bekomen gegevens zijn met andere woorden anoniem.


Met anonieme gegevens bedoelt men:


- lijsten met bezochte websites
- duur van het internetgebruik
- omvang van e-mailverkeer
- soorten bestanden die geraadpleegd of doorgestuurd worden
- pieken in het internetgebruik
- ...


Individualisering van de gegevens bij vaststelling misbruik


Pas als de anonieme gegevens een misbruik of foutief gebruik doen vermoeden, mag de werkgever de identiteit van de betrokken werknemer achterhalen. Dit kan op twee manier gebeuren, afhankelijk van de doelstelling die de werkgever beoogt.


1. Directe identificatie


Als de werkgever de anonieme gegevens wilt individualiseren om ongeoorloofde of lasterlijke feiten te voorkomen, om de economische belangen te beschermen of om de veiligheid en/of werking van de IT-infrastructuur te bewaren, dan mag hij dit onmiddellijk doen.


2. Indirecte identificatie


Wil de werkgever echter de identiteit van de werknemer achterhalen om hem de regels van het arbeidsreglement te doen naleven, dan moet hij een andere procedure volgen.


Algemene voorlichting


Hij is verplicht een algemene voorlichting te organiseren. Hierin brengt hij de werknemers op de hoogte van de onregelmatigheden en laat hij hen weten dat de overtreders geïdentificeerd zullen worden als zij hun gedrag niet bijsturen


Identificatie en gesprek


Gebeurt dit laatste niet en blijven de onregelmatigheden voortduren, dan mag de werkgever de identiteit van de betrokken werknemers achterhalen en moet hij een gesprek met deze mensen voeren.Tijdens dit gesprek kunnen de betrokken werknemers zich verdedigen, eventueel bijgestaan door hun vakbondsafgevaardigde.