Hoe bereid je een functioneringsgesprek voor?

Een evaluatiegesprek is niet hetzelfde als een functioneringsgesprek. Een functioneringsgesprek evalueert – de naam zegt het – het functioneren van de werknemer en de samenwerking met leidinggevenden en collega’s. In dit geval zitten werknemer en werkgever als gelijkgestemden aan tafel. Knelpunten worden opgespoord en mogelijke verbeterpunten worden aangekaart.

 

Wat wordt besproken tijdens een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is altijd toekomstgericht en gefocust op de verdere ontwikkeling van werknemers en de relatie met hun werkgever. Kortom, de verbetering van de werkprocessen.

 

En verder:

 • De inhoud en de uitvoering van het werk
 • De werksfeer: voelt iedereen zich goed op de werkvloer?
 • De werkomstandigheden: is alles voorhanden om het werk goed te kunnen doen? Is de werkvloer goed ingedeeld ?
 • Zijn er factoren die goed werk verhinderen?
 • Toekomstplannen

 

Hoe bereid je je voor op een functioneringsgesprek?

Net zoals het evaluatiegesprek is het belangrijk je voor te bereiden op het functioneringsgesprek. Anders loop je het risico niet te zeggen wat je wil tegen je werkgever. Ook voor werkgevers is een goede voorbereiding een absolute must.

 

 Een werkgever kan best:

 

 • Zo veel mogelijk info inwinnen over hoe je medewerker presteert. Hiervoor kan je feitenmateriaal vergaren zoals, geschreven rapporten, notulen van vergaderingen en verslagen.
 • Maak een agenda op: zo weet je werknemer  wat het doel van het gesprek zal zijn. Licht je werknemer ook tijdig in zodat hij of zij zich kan voorbereiden op het gesprek.
 • Op de agenda moet ook een lijst met onderwerpen komen die je wilt bespreken met je werknemer.

 

Een werknemer pakt het best zo aan:

 

 • Je neemt de vooropgestelde agenda goed door. Misschien zijn er bepaalde onderwerpen die jij nog graag aan bod ziet komen, die niet op de agenda staan. Geef die gesprekspunten aan je leidinggevende.
 • Denk na over je eigen functioneren. Door zelfreflectie kan je gemakkelijker inpikken op de feedback die je zult krijgen. Misschien liep iets de afgelopen tijd uitzonderlijk goed of slecht. Hoe kwam dat? Heb je concrete voorbeelden?
 • Hoe ziet de toekomst er uit voor jou? Wat wil je nog  bereiken binnen de organisatie in het algemeen? Probeer concrete wensen en doelen te formuleren.
 • Wat vind je van je werkgever? Hoe verloopt de samenwerking? 

 

Het verschil tussen het evaluatie- en functioneringsgesprek:

Ben je nog mee? We zetten de verschillen tussen een evaluatie- en functioneringsgesprek nog eens op een rij:

 

Evaluatiegesprek Functioneringsgesprek
Prestaties staan centraal Medewerker staat centraal
Focus op prestaties in verleden Focus op heden en toekomst
Werkgever velt finale oordeel Werkgever en werknemer staan op gelijke voet
Individuele doelstellingen bepalen Ontwikkelingsplan bepalen
Gevolgen voor werknemer: loon, promotie, ... Open dialoog

 

Lees ook: