Hoe beïnvloedt leeftijd je loon?

Leeftijd heeft een positieve impact op het loonbriefje. Dat blijkt uit een recent rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Het gemiddelde loon van de Belgen neemt namelijk toe met de leeftijd.

Gemiddelde lonen naar statuut en leeftijd

 

Stijging van 109% na 40 jaar

Werknemers van 60 jaar of ouder kunnen een bedrag verdienen dat 31% boven het nationaal gemiddelde ligt. Als zestigers hun loon vergelijken met het gemiddeld maandloon van werknemers jonger dan 20 jaar, loopt het verschil op tot 109%.

Het positieve effect van leeftijd op het loonzakje speelt vooral bij bedienden. Voor de arbeiders is het een heel ander verhaal. Bij hen beperkt de loonspanning tussen de jongste en oudste werknemer zich tot 31%, wat betekent dat een arbeider van 60 jaar of ouder gemiddeld 31% meer verdient dan een collega van 20 jaar of jonger.

Bij bedienden bedraagt dezelfde loonspanning 180%.

Bron: FOD Economie, cijfers van 2011