Het dilemma van het middle management

Het middle management zit vaak tussen hamer en aambeeld: hoe het team verdedigen bij het topmanagement en hoe het topmanagement verdedigen bij het team?
Door prof. dr. Marc Buelens, Vlerick Management School

Susan Annunzio heeft ooit de stelling verdedigd dat talent van mensen pas openbloeit als afdelingshoofden, middle managers, hun afdeling beschermen tegen de nefaste invloeden van een slecht geïnformeerd of impulsief topmanagement. Middle managers kennen dat probleem. Het hoofdkwartier in New York heeft eens te meer iets heel vreemds beslist en zij mogen dat doorgeven. Bovendien mogen ze geen vaandelvlucht plegen, en iets zeggen in de trant van ""ze' hebben beslist, ik kan er ook niet aan doen."

Je kan dat probleem proberen te ontkennen, maar dat is zinloos. Middle management zit vaak tussen hamer en aambeeld. Wat moet je dan doen? Je bent immers toch geen gewoon doorgeefluik. Dan heb je enkel een koppel bureaucraten nodig.  Als de hoogste leiding incompetent is, dan kan je er uiteraard niet veel aan doen. Tenzij maken dat je weg bent naar een bedrijf waar de topleiding wel competent is. Maar meestal is de top zeer deskundig, alleen zijn topmanagers vaak onvoldoende geïnformeerd over de lokale situatie.

Doorgrond de waarden

Wat je dan moet doen is een principe uit het onderhandelen toepassen: begin geen gevecht over de concrete positie (tijdelijke contracten mogen niet verlengd worden; niemand mag nog businessclass vliegen; we moeten onze leveranciers onder druk zetten) want dergelijke positionele gevechten leiden snel tot verlies-verlies. Probeer vooral de waarden, de belangen van de top te vatten. Wat willen ze echt? Flexibiliteit? Kan ik nog iets beters vinden dan tijdelijke contracten niet verlengen? Kosten besparen? Kan ik onze reiskosten veel meer drukken dan door nooit businessclass te vliegen?  Het is niet de bedoeling dat men spelletjes gaat spelen en doen alsof, maar wel dat men de uitgangspunten van de leiding aanvaardt, verdiept en dan misschien in de praktische uitvoering bijschaaft.

En besef ook dat vele zogenaamde dwaze beslissingen van de topleidingen het rechtstreeks gevolg zijn van hun gebrek aan informatie. Neem het als een erezaak dat ze uit jouw mond zullen horen wat de concrete situatie is. En als de top in New York zit, is het een reden te meer om hen rechtstreeks en mondeling op de hoogte te brengen. Vanuit het perspectief waar zij belang aan hechten, niet waaraan jij vooral belang hecht. En ondertussen pik je op Broadway maar (op eigen kosten!) een leuke show mee.