Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Het botst met mijn collega: hoe reageer ik?

"Sinds enige tijd zit het er dik tegen met mijn collega. We brengen een nieuw product op de markt en we raken het niet eens over de manier waarop we de reclamecampagne aanpakken. Intussen is het zo erg dat hij me niet meer wil begroeten. Heb je goede raad?"
Anke Luts van ISW Limits

Ruzie op kantoor kan erg stresserend zijn. Je verliest je werklust, bent prikkelbaar, krijgt maagklachten... Ons advies: laat het niet zo ver komen. Probeer misverstanden en onenigheden zo snel mogelijk aan te pakken. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe werknemers reageren bij een conflict, verschilt al naargelang de persoon. Anke Luts van ISW Limits ziet 5 mogelijke strategieën. De ene al beter dan de andere.

1. Je vermijdt je collega

Doen alsof je neus bloedt en je collega uit de weg gaan is een veel gebruikte strategie. Sommige werknemers gaan hier vrij ver in: ze lopen weg als de collega in de buurt komt of melden zich ziek als er een vergadering aankomt waarop hij/zij aanwezig is.

Deze methode kan op korte termijn de negatieve gevoelens weghalen, maar aan het probleem zelf verandert er niets. Voel je je nog te kwetsbaar om de situatie aan te pakken, dan kan deze strategie wel. Laat de situatie weliswaar niet te lang aanslepen.

2. Je legt je erbij neer en past je aan

Vooral mensen met weinig zelfvertrouwen zijn geneigd deze techniek te gebruiken. Ze luisteren naar de kritiek van de andere partij en stemmen volledig in. Ook dit is niet de beste manier om problemen op te lossen. De kans bestaat dat je collega's hier in de toekomst van zullen profiteren. Een beetje assertiviteit mag zeker.

3. Je voert de competitie op

Wanneer mensen in een conflict een competitiedrang ervaren, willen ze alleen maar hun gelijk halen. Stel je voor dat je een onenigheid had met een collega over het verloop van een project. Omdat je je niet kan verzoenen met de mening van de ander, sla je hem als tegenreactie allerhande verwijten om de oren, zoals het feit dat hij soms te laat komt, dat hij geen telefoongesprekken kan voeren en dergelijke en zoek je misschien zelfs steun bij collega’s door te gaan roddelen. Op dat moment gaat de discussie over tot een gevecht. Je richt je immers niet meer op een oplossing, maar wel op je collega als persoon. Door het gebruik van deze strategie escaleren conflicten vaak.

4. Je sluit een compromis

Bij een compromis doe beide partijen water in de wijn, maar houdt elkeen vast aan zijn eigen belangen. Bijvoorbeeld als een collega eist dat je meewerkt aan een project, kan je tot het compromis komen dat je hem slechts helpt met een deel van het project. Dit is een snelle manier om tot een oplossing te komen. Zeker onder tijdsdruk kan deze interessant zijn. Toch bekom je er niet steeds een ideale oplossing mee. Het blijft natuurlijk een compromis en mensen kunnen met teleurstelling achterblijven.

5. Je praat erover

Dit is de beste manier om conflicten op te lossen. Werknemers kiezen voor deze aanpak als ze zowel de reden van het conflict als de relatie op zich belangrijk vinden. De twee partijen laten hun eigen belang varen en leggen hun besognes op tafel. Soms zal het moeilijk zijn om de persoon rechtstreeks hierover aan te spreken en dan is het noodzakelijk om hier een andere persoon bij te halen.

Enkele tips om aan het gesprek te beginnen:

- Erken dat een conflict altijd langs twee kanten ontstaat en dat een deel van de verantwoordelijkheid dus ook bij jou ligt.
- Richt je op het gedrag van de andere en niet op de persoon. Zeg bijvoorbeeld ‘ik kan me moeilijk concentreren als je zo luid praat’ in plaats van ‘je bent een kakelkip’.
- Heb controle over je eigen gevoelens. Ook al voel je je geïrriteerd of kwaad, probeer je dan toch te kalmeren. Negatieve gevoelens zullen je immers niet verder helpen.
- Luister naar het verhaal van de ander en probeer uit te zoeken waarom de andere persoon zich zo voelt. Als je elkaar kunt begrijpen zal je sneller tot een oplossing komen die voor beiden aanvaardbaar is.
- Blijf niet stilstaan bij de dingen die moeilijk liggen, maar zoek samen ook naar oplossingen die voor beide partijen in de toekomst aanvaardbaar zijn.

I.s.m. ISW Limits