Helft werkgevers vindt afgestudeerden onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt

Jongeren die net de schoolbanken verlaten hebben zijn niet terdege voorbereid op de eisen van onze arbeidsmarkt, zo vindt ruim de helft (51%) van de Belgische werkgevers. Dat blijkt uit een studie die een onafhankelijk marktonderzoeksbureau in juni van dit jaar heeft uitgevoerd in opdracht van rekruteringsbedrijf OfficeTeam. Voor het onderzoek werd een enquête gehouden onder 200 HR-managers afkomstig uit een willekeurige steekproef van bedrijven uit verschillende sectoren in heel België.

47% van de ondervraagden was van mening dat scholen jongeren ‘enigszins onvoldoende’ voorbereiden op de arbeidsmarkt. Volgens 4% was dit ronduit ‘onvoldoende’.

Jongeren missen organisatietalent

Volgens de enquête ontbreekt het de pas  afgestudeerden vooral aan organisatorische vaardigheden (68%). Ook het gebrek aan talenkennis (43%), analytische vaardigheden (42%) en communicatieve vaardigheden (41%) werden genoemd als belangrijke pijnpunten.

Om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren werken de ondervraagde bedrijven in de meeste gevallen met een evaluatieperiode (57%) of bieden ze interne (50%) of externe opleidingen (50%) aan.

 

In hoeverre vindt u dat scholen/beroepsopleidingen/universiteiten jonge professionals goed voorbereiden op de arbeidsmarkt?

Voldoende

14%

Enigszins voldoende

35%

Enigszins onvoldoende

47%

Onvoldoende

4%

 

Aan welke vaardigheden ontbreekt het afgestudeerden (het meest) als ze beginnen in een nieuwe baan? (meerdere antwoorden mogelijk)

Organisatorische vaardigheden

68%

Talenkennis

43%

Analytische vaardigheden

42%

Communicatieve vaardigheden

41%

Technische vaardigheden

28%

IT-vaardigheden

20%

Geen van de bovenstaande

0%

 

Wat doet u om de kloof te overbruggen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Werken met een evaluatieperiode

57%

Interne opleiding aanbieden

50%

Externe opleiding aabieden (scholing, seminaries, enz.)

50%

Een mentor toewijzen

45%

Niets

3%

Bron: enquête uitgevoerd in opdracht van OfficeTeam bij 200 HR-managers in België