Hebben stakende werknemers recht op loon?

Welke zijn de rechten en plichten van stakende werknemers? Welke vergoeding krijgen ze? En wat met werkwillige werknemers?

Gesyndiceerd of niet?

“Werknemers hebben het internationaal erkend recht om te staken”, zegt Geert Vermeir, juridisch adviseur bij het juridisch kenniscentrum van SD Worx. "Dat betekent dat hun arbeidscontract met wettelijk gegronde reden geschorst wordt en dat ze geen recht hebben op een loon. De werkgever is niet verplicht om een loon uit te betalen aan werknemers die geen prestaties leveren."

"Wat ze in ruil ontvangen, hangt af van het vraag of ze gesyndiceerd zijn of niet. Wie niet bij een vakbond aangesloten is, krijgt niets. Wie wel gesyndiceerd is, krijgt een stakingsvergoeding die uit de vakbondskas gehaald wordt. Hoeveel die vergoeding bedraagt weet ik niet. Die kan verschillen per vakbond, al zal het wellicht overal in dezelfde grootorde zijn.” Tanguy Cornu, federaal secretaris van het ABVV: “De vergoeding die stakende arbeiders bij ons ontvangen, is 30 euro per dag.

Wat met de werkwillige werknemer?

Ook aan de werkwillige werknemers moet de werkgever geen loon betalen. Met werkwillige werknemers worden die werknemers bedoeld die omwille van de staking hun arbeid niet kunnen beginnen alhoewel ze zich normaal naar de plaats van de arbeid hebben begeven of die werknemers die wanneer zij de arbeid waaraan zij bezig waren niet kunnen voortzetten. Bedoeld worden bijvoorbeeld de werkwilligen die de onderneming niet binnenraken door acties van stakersposten bij de ingang van het bedrijf.

"Zij maken wel aanspraak op de uitkering van een werkloosheidsverzekering. Maar die moet goedgekeurd worden door het beheerscomité van de RVA en dat gebeurt in de praktijk niet vaak”, aldus Geert Vermeir. “De reden daarvoor is dat aan een aantal voorwaarden moet voldaan zijn. Het comité bekijkt of de betrokken werknemers niet behoren tot de arbeidseenheid van de stakende werknemers én of zij zelf geen belang hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers. Op die manier vermijdt de RVA om zich te mengen in het sociaal conflict.”

Meer informatie over de na te leven formaliteiten, vind je op de website van de RVA.

i.s.m. SD Worx