Hebben ouders recht op kinderbijslag als hun kinderen vakantiewerk doen?

"Onze zoon is 23 jaar en hij wilt deze zomer vakantiewerk doen om een centje bij te verdienen. Hij heeft een goed betaalde vakantiejob gevonden wat we alleen maar kunnen toejuichen. We vragen ons af of zijn vakantiejob invloed heeft op het kindergeld. Weten jullie hier meer over?"
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

Regel

Tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt, geldt het recht op kinderbijslag onverkort. Daarna heb je onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag tot maximum 25 jaar.

Je kan als voltijdse student een centje bijverdienen en je recht op kinderbijslag behouden als je:

  1. tijdens het 1ste, 2de en 4de kwartaal maximaal 240 uren per kwartaal werkt,
  2. en/of tijdens het 3de kwartaal (juli, augustus, september) onbeperkt prestaties levert.

Als je niet van plan bent om je studies te hernemen na de zomervakantie, mag je ook dat 3de kwartaal niet meer presteren dan 240 uren.

De controle van de maximumgrens van 240 uren/kwartaal gebeurt aan de hand van de DMFA (de driemaandelijkse aangifte aan de RSZ).

Wanneer deze norm in een kwartaal overschreden wordt, gaat het recht voor dat kwartaal verloren.

Je kan zowel met een studentenovereenkomst, met een gewone arbeidsovereenkomst of als zelfstandige aan de slag.

Factoren

Het verdiende loon speelt bij voltijdse studenten geen enkele rol om na te kijken of het recht op kinderbijslag behouden blijft. Enkel de duur van de tewerkstelling kan een invloed hebben op het recht op kinderbijslag.

i.s.m. SD Worx