Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Heb ik als grensarbeider recht op een compensatievergoeding?

"Ik werk in Nederland, onder het statuut van "grensarbeider". Ik heb gehoord dat grensarbeiders een maandelijkse premie krijgen van de overheid om de hogere sociale lasten in het buitenland te compenseren. Kan u mij zeggen bij welke dienst je deze premie moet aanvragen en of elke grensarbeider hiervan kan genieten?"
 

De compensatievergoeding wordt nu niet meer toegekend aangezien u sinds 1 januari 2003 verplicht bent zowel uw socialezekerheidsbijdragen als uw belastingen in Nederland te betalen.

Vóór 2003 moest u als grensarbeider de sociale bijdragen in Nederland betalen, terwijl de belastingen in België verschuldigd waren. Dit had vaak financiële nadelen tot gevolg. De belastingen in België zijn immers meestal hoger dan in Nederland en de sociale bijdragen in Nederland hoger dan in België.

Om deze financiële nadelen op te vangen werd een compensatievergoeding door de Belgische overheid ingevoerd.

Wie had er recht op de vergoeding?

Je moest als grensarbeider aan volgende voorwaarden voldoen:

  • een loontrekkende activiteit uitoefenen in de Nederlandse grensstreek en in de Belgische grensstreek wonen
  • in België belastingplichtig zijn
  • sociale bijdragen in Nederland betalen

Hoe hoog was deze premie?

De compensatievergoeding bedroeg 49,58 euro per maand wanneer het loon ten hoogste 3.500 gulden per maand bedroeg.

Dit bedrag van 49,58 euro werd verminderd tot:

  • 37,18 euro indien de inkomsten zich situeerden tussen 1588,24 en 2042,02 euro per maand
  • 24,79 euro indien de inkomsten zich situeerden tussen 2042,02 en 3403,37 euro per maand

Werkte je deeltijds dan werden deze bedragen geproratiseerd.

Hoe vroeg je deze vergoeding aan?

Je moest per kalendersemester een aanvraag indienen bij de vakbonden of de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. De betaling gebeurde dan door die instellingen zelf.

i.s.m. SD WORX