Hans D’Hondt (FOD Financiën): “Inhoudelijk zijn jobs bij de overheid zeer interessant”

Hans D’Hondt (53), voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën

De Oost-Vlaming Hans D’Hondt studeerde rechten aan de K.U.Leuven. Na een korte periode als advocaat en als ambtenaar ging hij werken op de kabinetten van onder meer Philippe Maystadt, Jean-Luc Dehaene, Melchior Wathelet sr. , Leo Delcroix en Herman Van Rompuy. In ’99 komt hij aan het hoofd van het Nationaal Instituut voor Statistiek. Vijf jaar later wordt hij kabinetschef van Yves Leterme, die hij ook volgt naar het federale niveau. Hij blijft op post in de Wetstraat 16, totdat hij in 2010 de Federale Overheidsdienst Financiën gaat leiden. In zijn vrije tijd is D’Hondt frontman van de bluesrockgroep Supreme Court.

Vacature legt elke dag in september een spilfiguur binnen zijn sector dezelfde tien vragen voor over zijn toekomstvisie en eigen carrière. Vandaag: Hans D’Hondt, de topman van Financiën.

1. Wat zijn volgens u vijf jobs met toekomst bij Financiën?

“Fiscale functies uiteraard en specifiek ook jobs die te maken hebben met fraudebestrijding. Verder nog financieel-juridische jobs en alles wat te maken heeft met HR, interne controle, audit en beheerscontrole. Zeker die laatste domeinen zullen in de toekomst nog groeien. Sowieso werven wij jaarlijks honderden mensen aan in de functies die ik noemde.”

2. Welke profielen zijn geschikt om deze functies in te vullen?

“Ik denk in de eerste plaats aan economische en juridische profielen, maar we zoeken ook IT’ers en bachelors in financiële en economische richtingen, zoals boekhouden en fiscaliteit. Natuurlijk is diploma maar één ding: mensen die door hun beroepservaring de nodige competenties verworven hebben zijn bij Financiën ook meer dan welkom.”

3. Zijn er op de arbeidsmarkt voldoende mensen met deze profielen beschikbaar?

“Totnogtoe hebben wij altijd onze behoeftes kunnen invullen, maar je merkt toch dat de reserves stilaan beginnen op te drogen en dat de ‘war for talent’ weer woedt. Zo wordt het bijvoorbeeld moeilijker om bachelors te vinden.”

4. Bereidt het onderwijs in België studenten voldoende voor op de jobs die u noemde?

“Je mag gerust stellen dat het onderwijs voor een goede basis zorgt, maar sowieso bieden wij onze nieuw aangeworven medewerkers een zeer doorgedreven technische opleiding aan. Voor fiscale functies heb je namelijk heel specifieke competenties nodig en die heb je normaal gezien nog niet als je uit een algemene studierichting komt. Ik mag trouwens wel zeggen dat onze eigen opleidingen zeer kwaliteitsvol zijn. Het is dan ook onze bedoeling om die in de toekomst te laten erkennen door de onderwijsinstanties.”

5. Wat zijn voor de komende jaren de belangrijkste trends en uitdagingen voor Financiën?

“We moeten zeker onze efficiëntie verhogen. Dat kan onder meer door verdere automatisering en een nog betere en meer doorgedreven risicoselectie mede via datamining. Ten tweede – en dat geldt niet alleen voor Financiën, maar voor de hele overheid – moet ook de regelgeving eenvoudiger worden. Een duidelijke trend is ook dat mensen op een andere manier en op andereplaatsen en tijdstippen gaan werken dan vroeger. Dat is een volledig nieuwe manier van leven die ook voor ons gevolgen zal hebben.”

6. Groeit het departement Financiën nog?

“Nee, ons totaal aantal medewerkers verlaagt. Sinds 2006 vervangen wij namelijk maar twee op de drie mensen die afvloeien. In het laatste jaar is dat zelfs minder, want we zitten in een besparingsoperatie. Maar dat betekent uiteraard niet dat we niet meer zouden aanwerven of dat de overheid haar rol niet meer zou vervullen.”

7. Welk project wilt u nog realiseren voor 2020?

“Het belangrijkste project is de modernisering van het departement Financiën. Zo moeten we bijvoorbeeld de herstructurering, die al lang aan de gang is, kunnen voltooien. Ten tweede moeten we de organisatie verder professionaliseren door het uitrollen van een systeem van beheerscontrole, interne controle en audit. Ook de ‘ontwikkelcirkels’, een evaluatiesysteem voor ons personeel dat gekoppeld is aan doelstellingen, moeten we overal invoeren. Ten slotte moeten we een inspanning doen op het gebied van vorming en coaching van ons middle management.”

8. Merkt u gevolgen van de crisis? Kiezen er bijvoorbeeld meer mensen voor een job bij de overheid omwille van de werkzekerheid?

“Naast het conjuncturele element zijn er nog heel wat andere redenen waarom mensen voor de overheid kiezen. Zo is het algemeen belang kunnen dienen een motivatie voor veel mensen. Ten tweede bieden wij ook een competitieve verloning in vergelijking met de private markt. De overheid biedt bovendien de mogelijkheden voor een evenwichtige worklife-balans. En zeker ook niet te vergeten: inhoudelijk zijn de jobs bij de overheid zeer interessant. Al die structurele elementen wegen volgens mij meer door dan een voorbijgaand fenomeen als werkzekerheid tijdens een crisisperiode.”

9. Wat is de grootste fout die u maakte in uw carrière?

“Dat kan ik u pas zeggen na mijn carrière. Als je bezig bent aan een parcours probeer je in eer en geweten beslissingen te nemen en ik vind het dan ook niet opportuun om nu al iets te bestempelen als mijn grootste fout of grootste succes.”

10. Wat is uw tip aan jonge starters die nu de arbeidsmarkt betreden?

“Durf te stappen naar de overheid als werkgever. En durf je eigen keuzes te maken, ook al houden die soms risico’s in.”

Lees ook de interviews met andere CEO's uit deze reeks