Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Groepsbrainstorms werken minder goed dan gedacht

Bedrijven zoeken vaak hun creatieve heil in groepsbrainstorms. Maar deze brainstorms hebben lang niet zoveel effect als algemeen wordt aangenomen.

Tot die conclusie komen enkele Texaanse wetenschappers. Tijdens een onderzoek lieten ze proefpersonen in groep of individueel ideeën bedenken. Het aantal ideeën bleef hetzelfde, maar de proefpersonen die individueel en zonder inzage van anderen werkten, kwamen op de proppen met creatievere vondsten.

Beter schrijven dan praten

De wetenschappers spreken in dit geval van een 'fixatie-effect': in groep staar je je vaak blind op andermans invalshoeken. Je kan dit vermijden door geregeld pauze's in te lassen. Een andere methode die je kan toepassen is 'brainwriten': in plaats van je ideeën uit te spreken, zet je ze op papier. Dat geeft het voordeel dat je iedereen betrekt bij de brainstorm. Je zorgt er voor dat ook de aarzelende deelnemer zijn idee durft lanceren.

Elkaar vertrouwen

Als je toch kiest voor brainstormen in groep, zorg er dan zeker voor dat de groep niet te groot is. Verzamel mensen die elkaar goed kennen en vertrouwen. Zo bereik je de beste resultaten. 

Niet eindeloos brainstormen

Maak je brainstormsessie niet te lang. Als er genoeg creatieve ideeën uit de bus vallen, hoef je de brainstorm niet nodeloos te rekken.

Bron: Psychologie Magazine