Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Gelaatsuitdrukking manager beïnvloedt prestaties personeel

Managers die orders geven aan hun medewerkers denken best goed na over welk gezicht ze daarbij trekken. Volgens een recent Nederlands onderzoek is de emotie op het gelaat van een leidinggevende immers bepalend voor de prestaties van zijn ondergeschikten.

Sociaal psychologe Victoria Visser doctoreerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met haar proefschrift “Leader Affect and Leadership Effectiveness”. Voor haar onderzoek voerde Visser experimenten uit waarbij studenten via een webcam instructies kregen om bepaalde taken uit te voeren. De persoon die de opdrachten gaf was een acteur, maar de studenten werd verteld dat het om de manager van een internationaal bedrijf ging.

Bij een deel van de studenten trok de acteur een vrolijk gezicht. Hij glimlachte en de toon van zijn stem was enthousiast. Bij een groep anderen zette hij een verdrietig gezicht op: hij leek down en liet zijn mondhoeken naar beneden hangen. Ook was zijn intonatie ernstiger. In beide gevallen gebruikte hij wel exact dezelfde zinnen om de instructies te geven.

Blij maakt creatief, triest maakt analytisch

De proefpersonen kregen zowel een creatieve taak als een analytische opgave. De studenten bij wie de zogenaamde manager een blij gezicht had getrokken scoorden 11% beter voor de creatieve opdracht en presteerden minder voor de analytische opgave. Bij de andere studenten bleek het omgekeerde het geval: door een triest gezicht van de manager presteerden deze 23% beter op de analytische taak en minder goed op de creatieve.

De conclusie: leidinggevenden die creatieve werknemers willen, zetten best een vrolijk gezicht op. Wie zijn medewerkers daarentegen analytisch wil laten nadenken, doet er goed aan een verdrietig gezicht te trekken. Volgens Visser biedt dit managers de mogelijkheid om de prestaties van hun medewerkers op een effectieve manier te beïnvloeden. Naar gelang de context moeten ze dus blij of verdrietig kijken.

De onderzoekster verklaart ook waarom dit zo werkt: een sfeer van blijdschap geeft ons volgens haar een positief gevoel, waardoor we ons veilig gaan voelen. Dat zorg ervoor dat we ons ontspannen, wat dan weer leidt tot creatieve ideeën. Negatieve emoties daarentegen sturen naar het brein het signaal dat er problemen zijn. De hersenen komen daardoor in de analytische en gefocuste toestand, wat ervoor zorgt dat we meer oog voor detail krijgen.