Elektronische meldingsplicht voor buitenlandse werknemers

 

Vanaf 1 april 2007 moeten buitenlanders die tijdelijk of gedeeltelijk in België als werknemer, stagiair of zelfstandige komen werken, zich vooraf elektronisch melden via de webtoepassing www.limosa.be. Deze registratie maakt een totaalbeeld mogelijk van de buitenlandse tewerkstelling in ons land, waardoor sociale fraude en dumping makkelijker kunnen worden opgespoord.

Invoering van een centraal kadaster

Na de registratie wordt namelijk in een tweede fase een centraal kadaster ingevoerd met alle gegevens over tewerkstelling vanuit het buitenland in België. Naast de gegevens over de voorafgaande melding zal dit kadaster ook de gegevens bevatten over arbeidskaarten, beroepskaarten en verblijfsvergunningen. In een laatste fase komt er dan een uniek elektronisch loket. Via dit loket gebeuren de voorafgaande melding en de aanvragen van arbeidskaarten, beroepskaarten, vestigingsattesten en verblijfsvergunningen.

Wat is de bedoeling?

De bedoeling van de voorafgaande melding is om een totaalbeeld te krijgen van elke vorm van tewerkstelling van buitenlanders in België. Op deze manier kunnen sociale fraude en dumping beter bestreden worden en kunnen de inspectiediensten de naleving van de Belgische minimumlonen efficiënter controleren.

Verplichtingen voor opdrachtgever

De opdrachtgever of gebruiker bij wie de buitenlander tijdelijk zijn opdracht in België uitvoert, heeft ook verplichtingen. Als de buitenlander niet het initiatief neemt om zich op te geven bij de Belgische overheid, zal de opdrachtgever zelf een elektronische melding moeten doen. Dit geldt niet als de opdracht voor louter privédoeleinden (ten behoeve van particulieren) wordt uitgevoerd.

Sancties bij niet-naleving

De nieuwe reglementering voorziet in strafsancties en administratieve geldboetes voor de personen (buitenlandse firma’s, zelfstandigen, mandatarissen en opdrachtgevers) die hun verplichtingen niet nakomen, gaande van gevangenisstraffen (8 dagen tot 1 jaar) tot geldboetes (500 tot 2500 euro per werknemer). Op de meldplicht komen er uitzonderingen voor het internationaal vervoer, voor deelnemers aan wetenschappelijke congressen, voor ambtenaren en diplomaten, voor sportlui, artiesten en zakenlui.

i.s.m. SD WORX