Eisend gedrag

Competence Indicator


In je omgang met anderen vertoon je vooral "eisend gedrag"


Als je samenwerkt met andere mensen, dan kan jouw gedragbest omschreven worden als iemand die stevig in zijn schoenen staat, weinig ruimte geeft aan de anderen en weet wat hij wilt.
Op onomwonden wijze maak je je voornemens en beslissingen duidelijk. Liefst van al wil je ook dat anderen die beslissingen gewoonweg overnemen en uitvoeren onder jouw gezag. Doet je omgeving dat niet, zal je het niet nalaten hen te overtuigen van jouw gelijk.


Bij het nemen van beslissingen en het doorhakken van knopen, vormen je zelfverzekerheid en durf belangrijke eigenschappen. Dreigt oeverloos gepraat uit te monden in besluiteloosheid, dan toon jij de weg die bewandeld moet worden.
Vanuit een hoge mate van zelfvertrouwen maak je kenbaar wat je van anderen verlangt, wat veel voordelen biedt in situaties waar strikte leiding wenselijk is.
Controleren en corrigeren is je lieve lust en de "eenzaamheid aan de top" schrikt je niet af.


Enkele dingen waarvoor je moet opletten in je omgang met anderen


Hoed je ervoor
-dat je niet de gewoonte ontwikkelt altijd het laatste woord te willen hebben;
-dat je steeds aan het woord wilt zijn;
-neerbuigend te doen over anderen.

Je eisende stijl kan de inbreng van anderen in de kiem smoren als er participatie gevraagd wordt. Je assertiviteit kan daardoor door je omgeving als agressiviteit ervaren worden. Soms ga je immers ' blaffen' voor er onraad is, waardoor je anderen een gevoel van onvermogen geeft.
Weet dat motiverend leiderschap veel vlugger betrokkenheid creëert.
Laatste bedenking: Wat doe je als je niet eisend bent? Ga je dan coördineren, structureren? Loyaal meewerken? Kritiek geven of morren?


Eisende mensen


Profielen die een eisend gedrag vertonen in de omgang van anderen:
rechter
bewaker
menner
goeroe
prediker
lefgozer