Eerder specialist dan generalist

Competence Indicator


Je bent eerder specialist dan generalist


Hoe diepgaand gespecialiseerd wil je zijn in een vak?


Ga je voor diepgaande vakkennis, dan behoor je tot de specialisten. Kies je eerder voor algemene, brede kennis, dan herken je je waarschijnlijk in het profiel van de generalist. Als specialist wil je jouw vakgebied steeds beter leren kennen. Je wil steeds meer weten en je expertise steeds verder uitbreiden. Je wilt je daarbij vooral verdiepen in een bepaald onderwerp. Gewoon over vele dingen iets weten interesseert je minder. Je voorkeur gaat uit naar opdrachten die zich situeren binnen jouw specialisme. Moet je iets doen dat daar buiten ligt, daalt je interesse snel. Het team waarbinnen je werkt, raadpleegt je als d� kenner. Je beantwoordt dan ook met veel genoegen en toewijding de vragen die anderen stellen over jouw expertisedomein. Een leidende rol vervullen binnen een team is doorgaans niet aan specialisten besteed. Het wordt hen nochtans - op basis van hun 'deskundigheid'- vaak gevraagd. Ze vergeten daarbij echter dat het coördineren van een team een totaal andere discipline is dan het ter beschikking stellen van gespecialiseerde kennis. Uiteraard kan het zijn dat jij op dat vlak de witte merel bent.


Gouden Raad


Waak erover dat je niet als 'vakidioot' versleten wordt. Probeer je ook te interesseren voor de specialismen van anderen. Blijf niet enkel in je eigen ' wereldje' ronddwalen. Er is steeds een vorm van gemeenschappelijkheid nodig om met elkaar te kunnen communiceren, samenwerken, samenleven.