Een optimaal script voor als je belt …

Als beller heb je meestal eerst een tussenpersoon aan de lijn, die je als bondgenoot dient te verkrijgen.

 • Jij (voornaam + naam) vraagt naar een contactpersoon (voornaam + naam). Vermeld nooit spontaan de naam van je firma en waarom je belt aan de tussenpersoon. Eerste deelobjectief? Zo snel en gemakkelijk mogelijk de gewenste gesprekspartner aan de lijn krijgen. Indien je te maken hebt met een tussenpersoon, maak dan van hem/haar een bondgenoot.
 • Blijf in alle omstandigheden de ceremoniemeester van het telefonisch onderhoud. Bijvoorbeeld, stel zelf voor om terug te bellen als de opgebelde afwezig is.
 • Spreek de naam van je gesprekspartner vaak uit. Dit verpersoonlijkt het onpersoonlijke medium telefoon.
 • Zeg wat je doet en doe wat je zegt voor het verkrijgen van een spiegeleffect.
 • Refereer naar het vorige contact. Zo leeft de opgebelde zich gemakkelijk in, in de juiste context. Voorbeeld: Verwijs naar de mailing die de opgebelde verleden week ontving.
 • Sluit persoonlijk af. Vermijd dus standaardformules.

De opgebelde is onbereikbaar:

 • Ken de volledige naam van de tussenpersoon en personaliseer het gesprek.
 • Ontdek wanneer de gewenste gesprekspartner zal aanwezig zijn: dag + uur.
 • Stel voor om zelf terug te bellen. Blijf meester van het gebeuren.
 • Laat een boodschap na, zodat de tussenpersoon aan de opgebelde communiceert dat je met hem/haar in contact wil komen.
 • Informeer naar zijn/haar gsm-nummer, rechtstreeks telefoonnummer, faxnummer of e-mailadres. Vragen staat vrij, weigeren hoort erbij. ‘U kunt mij zeker helpen’.
 • Probeer het objectief van je oproep te realiseren met een collega van de opgebelde.
 • Bedank zeker de tussenpersoon voor de verkregen info en assistentie.
 • Wat moet je zeker weten na het telefonische onderhoud? Wanneer is de gewenste gesprekspartner het beste telefonisch bereikbaar: dag + uur?

De opgebelde is bereikbaar:

 • Laat hem/haar zo snel mogelijk een eerste ‘ja’ zeggen. Zo creëer je een positief gespreksritme.
 • Ga er altijd van uit dat je contactpersoon nu tijd heeft om jou te spreken. Vraag dus nooit: ‘Stoor ik’?
 • Bied alleen je excuses aan wanneer je een fout maakte. Start dus zeker nooit met : ‘Sorry voor het storen’!
 • Nodig je gesprekspartner uit om er documenten bij te nemen voor een multiperceptionele communicatie (simultaan beroep doen op het visuele en auditieve geheugen van de telefoonpartner verhoogt de kans dat jouw boodschap begrepen wordt en indruk maakt).
 • Vermeld de hoofdreden van je oproep en geef daarvoor een aanvaardbare reden.
 • Respecteer bij de afsluiting van het gesprek het QQCPQ-principe: Qui? Quoi? Comment? Pour Quand au plus tard? Wie onderneemt de volgende actie? Wat houdt ze concreet in? Hoe zal die actie ondernomen worden? Tegen ten laatste wanneer?
 • Herhaal de afspraken. Zo controleer je of jullie op dezelfde golflengte zitten en elkaar correct begrijpen.

<< Terug naar het dossier 'Telefoneren'