Een nieuwe klant werven is altijd duurder dan een bestaande klant houden

Wat we weten voor klanten, beseffen we blijkbaar nog niet voor medewerkers. Nieuwelingen omhangen we met goud, onze bestaande mensen behoren voor we het weten tot de achtergrondmuziek. Tot we ze verliezen.
door prof. dr. Koen Dewettinck, Vlerick Leuven Ghent Management School

Talent behouden, probeer het eens anders

Als we een goede medewerker verliezen, is het zoals met onze gezondheid. Het was zo vanzelfsprekend. En we stellen vast dat de huidige medewerker zoveel wist. En de nieuweling, oei, die was perfect tijdens de selectiegesprekken, maar die blijkt allesbehalve superman of superwoman. De opdracht voor elke personeelsafdeling luidt dan ook: behoud de talenten!

We kunnen al even drie tips meegeven om het eens over een totaal andere boeg te gooien.

1. Behandel je talent eens als sollicitant

Behandel je medewerker af en toe als een sollicitant. En hopelijk behandel je de sollicitant goed. Vaak hebben sollicitanten uitgebreide gesprekken met de leiding, krijgen ze uitleg over het beleid, gaat er iemand met hen lunchen, worden er concrete beloftes rond carrière gemaakt en is men erg geïnteresseerd in de ‘mens’ achter de sollicitant. Vaak komen sollicitanten meer te weten over de visie van het bedrijf dan de mensen die er jaren werken.

Hou eens sollicitantendag!  En draai de rollen echt om. Zeg niet: het bedrijf zal beslissen of wij u wel wensen, neen, neen, wil u, sollicitant met uw relevante ervaring, uw ruime kennis van de sector bij ons komen werken? We gaan u overtuigen ‘ja’ te zeggen.

2. Kwaliteitsaudit in eigen huis

Schakel je medewerkers in bij een interne ‘kwaliteitsaudit’. Stel een ploeg samen van een drietal mensen en laat die ploeg een andere afdeling ‘auditen’. Maar maak er een kwaliteitsaudit van. Zoek geen fouten, maar kwaliteitsverbeteringen. Stel tijdens die audit vragen als: wat is het beleid van deze afdeling? Hoe vermijden jullie kwaliteitsfouten? Waar liggen jullie grootste uitdagingen? Wat kan de directie doen om jullie nog succesvoller te maken?

De ‘kwaliteitsaudit’ moet uitmonden in drie concrete, haalbare suggesties om het nog beter te doen. Alle betrokkenen zullen scoren, zullen bijleren. Het enige wat de bedrijfsleiding dan nog moet doen is helpen om de suggesties uit te voeren. Maar in ieder geval zul je merken dat de loyauteit van de medewerkers enorm is toegenomen.

3. Budgetbevoedgheid

Geef je medewerkers een pr-budget waar ze autonoom kunnen over beschikken. Elke medewerker ziet af en toe waar het qua imago fout loopt. Een niet gekuiste gang, een lauwe cola, een slordige tekst, een afbladderende  laag verf.  Als ze fier zijn op hun bedrijf, willen ze daar wel iets aan doen. Maar ze stoten uiteraard op budgettaire beperkingen. Geef ze zo’n (klein) budget dat ze naar eigen dunk kunnen toepassen, zolang er maar impact is om het imago.

Of ze er een plant voor de ingang mee kopen, een tekst laten vertalen of een tijdelijke secretaresse mee betalen om een campagne te ondersteunen, het effect zal te merken zijn bij het imago, maar nog veel mij de betrokkenen.