Een dag tussen de 19.000 kunstwerken van de Vlaamse Overheid

Marthe Lemmens
  • Geboortejaar: 1983
  • Functie: Teamverantwoordelijke Collectie Vlaanderen
  • Organisatie: Agentschap Kunsten en Erfgoed
  • Diploma's: Licentiaat Kunstwetenschappen optie Plastische kunst en Bouwkunst (UGent); lerarenopleiding (UGent), postgraduaat Behoudsmedewerker Actuele Kunst (UGent, HoGent en S.M.A.K. Gent)

Elke week blogt een m/v talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week is het de beurt aan vijf medewerkers van het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Hieronder krijg je een blik achter de schermen in de job van Marthe Lemmens (29), teamverantwoordelijke Collectie Vlaanderen bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed.

Lees de andere blogs op de website van Jobpunt Vlaanderen.

8 uur. Ik begroet mijn collega’s in het depot voor kunstwerken. De chauffeur is al volop bezig met de organisatie van een transport. Hij laadt een reeks kunstwerken in de camionette die net een behandeling heeft gekregen bij een restaurator. Ze kunnen ‘in goede staat’ terug gebracht worden naar de bewaarnemer. Elke keer weer lijkt het alsof we een cadeautje mogen afleveren.

Conditierapporten

8.20 uur. De Collectie Vlaamse Gemeenschap bestaat uit zo’n 19.000 kunstwerken die verspreid zitten in openbare besturen, museale instellingen, … over heel Vlaanderen en Brussel. Aanvankelijk bestond mijn takenpakket vooral uit inspecties. Ik bezocht de instellingen waar werken uit de Collectie in bewaring zitten en maakte conditierapporten op.

In zo’n conditierapport wordt nagegaan wat de actuele toestand van het kunstwerk is. De vraag ‘Is er schade?’ staat daarbij centraal. Veel voorkomende schadebeelden zijn craquelé, glasbreuk, vlekken, nicotineaanslag, vochtschade, …. Beschadigde werken krijgen een restauratiebehandeling en keren nadien terug naar de bewaarnemer. Deze zorgt voor een geactualiseerde verzekeringspolis en ondertekent de aangepaste akte van bewaargeving.

Recent verlieten twee collega’s het team en heb ik de taken van teamverantwoordelijke opgenomen. Ik ben nog maar net aan het wennen aan al die nieuwe verantwoordelijkheden, opdrachten, vragen en verwachtingen. Maar het  bevalt me prima!

We hebben de begroting en de planning voor komende jaar opgemaakt. Ook in ons team voelen we duidelijk de gevolgen van de financiële besparingen. Voorlopig geen vervanging voor de collega’s die de dienst verlieten. Er wordt grondig afgewogen wat de prioriteiten zijn. Hoe verdelen we het beschikbare budget op de meest verantwoorde manier? Welke taken kunnen even ‘on hold’ gezet worden? Enzovoort.

9.40 uur. Ik ga even langs in de archiefruimte waar de papieren bewaargevingsdossiers bewaard worden. Sinds enkele maanden bevindt het volledige team en het gros van de collectie-administratie zich in het depot. Het centraliseren van de kennis en informatie vergroot de efficiëntie van de dagelijkse werking. We hoeven ons bijvoorbeeld niet langer naar de hoofdadministratie van Kunsten en Erfgoed te verplaatsen als we een dossier willen raadplegen. Mijn collega is druk bezig met het uitpakken en ordenen van alle dossiers in de kasten. Ze houdt een vlot tempo aan en zit al aan de letter ‘L! Opruimen doet deugd.

Nieuwe snijmachine testen

11 uur. Vorige week werd de nieuwe compressor voor de passe-partout snijmachine geleverd. Mijn collega kan nu drie grafische werken van Raveel, Panamarenko en Peeters inlijsten. Deze prachtige etsen en drukken vormen de ideale opdracht om de snijmachine te testen. Als de werken klaar zijn kunnen ze teruggebracht worden naar de bewaarnemers. Een andere collega beheert de transportagenda en maakt de nodige afspraken met de instellingen.

12 uur. Middagpauze. Met z’n vijven trekken we naar het Ellipsgebouw. In of rond het depot is er geen catering voorzien. Het is barkoud, maar de wandeling in de frisse buitenlucht doet ons goed. Met blozende wangen schuiven we aan. Ik twijfel lang tussen ‘het noors duo van koolvis en zalm’ en ‘het broodje van de week’ met pesto en mozarella. Het wordt Italiaans, daar krijg ik het zeker warmer van.

13 uur. Ik leg de laatste hand aan de weekplanning voor volgende week. Dadelijk zit het volledige team samen in de koffiehoek om de dagelijkse werking te overlopen. Welke transporten zijn er gepland? Welke akten van bewaargeving werden opgemaakt en verzonden? Waar zijn er vragen? Hoe geven we de nieuwe mappenstructuur in onze databank vorm? Welke documenten moeten aangepast worden aan de BIN-voorwaarden?

Maandag is onze ‘trefdag’. Alle teamleden zijn aanwezig in het depot. Zo’n ‘trefdag’ is een dankbaar moment voor de interne communicatie en overleg binnen het team. Op het wekelijks overleg  komen praktische zaken aan bod waarvoor geen ruimte is tijdens het teamoverleg.

Afspraken

15.15 uur. We zaten voor de eerste keer samen dit jaar. Het overleg duurde dan ook wat langer dan gepland. Ik stuur meteen een overzicht van de gemaakte afspraken door naar alle teamleden. Er blijft nog voldoende tijd over om een aanzet te geven voor het herwerken van een aantal bewaargevingscontracten en bruikleendocumenten.

16.05 uur. Ik overloop mijn e-mails een laatste keer en werk nog een reeks dringende vragen af. Onder andere de communicatie met de restauratoren, vragen rond behandelingen en facturen, een aanvraag voor de herziening van de akte van bewaargeving en de stand van zaken van het archiveren van het papieren archief komen aan bod.

En dan waag ik me opnieuw door de kou. Vanavond wordt een felle sneeuwbui verwacht. Maar een verwittigd man is er twee waard! Mijn collega heeft een voorraad strooizout ingeslagen waardoor we op onze beide oren kunnen slapen.