EQ-er: Competence Indicator

Competence Indicator


Ben je een gevoelsmens?


Individuen verwerken elk op een unieke wijze de informatie die ze ontvangen.


Wat voor de een zinvol is, is voor de andere niets anders dan een vervelend detail. Wat voor de een saai en droog is, wordt door de andere als boeiend ervaren.
Mensen houden er duidelijk verschillende denkstijlen op na. Welk type denker ben jij?
op deze pagina:


ben jij een eq-er?
gevoelsmatig denken op het werk
toegelaten zwakten van gevoelsmatig denken
zo herken je een eq-er
gevoelsmatig ingestelde profielen
werk je graag samen met anderen?
overleg je graag met anderen om problemen op te lossen?
kan je niet zonder menselijk contact?


dan behoor je tot de categorie van de eq-ers, de gevoelsmensen
Voor jou staan de personen met wie je samenwerkt op de voorgrond, eerder dan datgene dat je doet. Je hebt oog voor hetgeen anderen bezighoudt, wat anderen denken en wat ze voelen.
Spontaan vraag je je af hoe je boodschap bij anderen overkomt, hoe je hun betrokkenheid kan verhogen en hoe je beter kan inspelen op hun behoeften.
Persoonlijk contact en persoonlijke warmte staan bij jou bovenaan. Voel je je niet gewaardeerd, ben je ten zeerste ontgoocheld.


Je houdt ervan:


-met anderen rekening te houden
-consensus te zoeken en te bereiken
-overleg te plegen
-sensitief te zijn voor anderen
-gezelligheid na te streven
-dingen mooi te maken
-rekening te houden met gevoelens


Je ergert je aan:


-macho's
-mouwvegers
-slijmballen
-dikke nekken
-sociale uitsluiting
-roddel


 Gevoelsmatig denken in de werkomgeving


Werkomgevingen waar werksfeer, overleg, betrokkenheid en teamspirit op de voorgrond staan, zijn ideale biotopen voor jou. Een interessante job is er één waarin de persoon zich goed voelt en met anderen constructief kan samenwerken.In werkomgevingen waar strikte financiële afrekeningen en interne competitiviteit de draaischijven zijn, aard je totaal niet.Als collega ben je aangenaam om mee samen te werken. Conflicten treden er nauwelijks op. Je collega's kunnen rekenen op jouw medeleven en aandacht voor hun privé-leven.Als coach ben je steeds bereid te helpen en geef je je medewerkers veel kansen. Sommige 'teamwerkers' groeien uit tot echte zogenaamde netwerkers.
Kameleongedrag, macht en materialisme zijn eigenlijk niet aan jou besteed.

Toegelaten zwakten van gevoelsmatige denkers

Je bent eerder relatiegericht dan taakgericht. Mensen en gevoelens overheersen je besluitvorming. Je hebt het soms dan ook moeilijk om harde beslissingen - waarbij geen rekening gehouden wordt met persoonlijke voorkeuren - te nemen.Je betrokkenheid bij het team doet je geloven dat het wel zal lukken. 'Graag zien' is echter vaak niet voldoende. De goede ouder spaart soms de roede niet. Men kan steeds op jou rekenen. Zorg er wel voor dat dat niet ten koste van je eigen prioriteiten gaat.


Zo herken je een eq-er


EQ-ers ...verleiden met contacten gedragen zich emotioneel intelligent zijn begaan met relaties en emoties zoeken anderen op zijn voornamelijk soepel naar anderen toe geven vaak het verwijt 'je houdt geen rekening met anderen' dragen "I love you" als motto mee gaan voor een interactieve communicatie sociaal voelend


Gevoelsmatig ingestelde profielen


realisator
gangmaker
gids
afwerker
enthousiast teamlid
verslaggever
corrector
hofnar
consultant
bewaker
menner
prediker