Doe meer in minder tijd!

Tweewekelijks geven de experten van ISW Limits tips om jouw leven te verbeteren en je gelukkiger te voelen op je werk. Deze week vertellen ze je hoe je het maximum uit je tijd kan halen.

Heb je vaak het gevoel dat er te weinig uren in een dag zijn? Overkomt het je vaak dat je zoveel verschillende zaken moet doen dat je door het bos de bomen niet meer ziet? Goede timemanagement skills zorgen ervoor dat je efficiënter kan werken en meer gedaan krijgt in minder tijd.

De belangrijkste time management skills kunnen opgedeeld worden in een drietal categorieën. Vooreerst is plannen van groot belang. Besteed telkens aan het begin van je dag 5 tot 30 minuten om je tijd in te plannen. Voor zaken op korte termijn, per dag of per week kan je een 'to do'-lijstje bijouden. Je noteert telkens hoe lang je denkt dat het zal duren om de taak af te ronden en vinkt de afgeronde taken af. Telkens wanneer er iets nieuw bijkomt, noteer je dit meteen, anders vergeet je het.

Een tweede timemanagement aspect is het stellen van prioriteiten. De truc hierbij is om de taken in te delen in vier categorieën, nl.  Belangrijk en dringend (bijvoorbeeld een presentatie voorbereiden tegen de volgende dag), niet urgente, belangrijke taken (bijvoorbeeld langetermijnprojecten), urgente niet-belangrijke taken (bijvoorbeeld een uitnodiging beantwoorden) en niet-urgente, niet-belangrijke zaken (bijvoorbeeld paperassen in orde brengen).

Tot slot is het ook van belang om te leren 'nee' zeggen. Het is moeilijk om te bepalen wanneer het te veel wordt om er een extra verantwoordelijkheid bij te nemen. Om de knoop gemakkelijker door te hakken kan je hierbij volgende vragen stellen:

  • Kan je deze extra opdracht tot een goed einde brengen rekening houdend met wat je al te doen hebt?
  • Weegt wat je kan leren uit deze nieuwe verantwoordelijkheid op tegenover de nadelen die het opnemen van de extra taak met zich zal meebrengen?