Divergentiefase van het creatief proces

terug naar start 'Cursus creatief denken'

Het doel van de divergentiefase is zoveel mogelijk ideeën te bedenken. De focus ligt op kwantiteit, niet op kwaliteit. Hoe meer ideeën je bedenkt, hoe groter de kans dat je op een briljant idee stuit. De creatieve technieken in deze fase richten zich dus op het introduceren van nieuwe invalshoeken.

De eerste stap hier is de purge: een eerste ideeënronde. Daarbij ga je op basis van de briefing en vraagstelling de eerste ideeen die spontaan in je opkomen noteren.

Daarna worden er creativiteitstechnieken toegepast. Die schakelen we in om onze denkpatronen te omzeilen. Een voorbeeld van dergelijke creativiteitstechnieken is de techniek van vooronderstellingen.

Techniek van vooronderstellingen

Deze techniek gaat de vooronderstellingen opsporen -die je (on)bewust meeneemt bij de analyse en aanpak van het vraagstuk/probleem- om deze dan tijdelijk uit te schakelen.

  1. Kijk naar enkele cruciale termen in de startformulering.
  2. Som de vooronderstellingen op die met deze woorden of hun context verbonden zijn.
  3. Neem elke vooronderstelling en stel je de vraag: wat indien vooronderstelling X niet van toepassing is?
  4. Welke nieuwe ideeën komen dan binnen denkbereik?

Wil je het zelf ook eens proberen? Doe hier dan even de oefeningen!

Spelregels

Om de ideeënproductie in de divergentiefase te stimuleren heeft COCD enkele spelregels opgesteld. Dit klinkt contradictorisch: het stellen van regels voor een denkproces dat zich richt op het doorbreken van grenzen en denkpatronen. Maar dat is het niet. Het zijn juist deze spelregels die een creatieve denkruimte creëren waar alles mogelijk is en waarin iedereen naar hartelust ideeën verzint.

Regel 1: Tussentijds uitstel van oordeel
Dit is de basisspelregel van creatief denken. Reacties en commentaar als de volgende zijn nefast voor het creatieve denkproces en dus verboden: "Ja, maar", "Daar hebben we het budget niet voor", "Je zoekt het te ver. Dat zal nooit lukken".

Regel 2: Extra aandacht voor naïeve ideeënSpeel in op de naïeve, ongewone en absurde ideeën en opmerkingen! Deze creëren nieuwe invalshoeken. Probeer op die ideeën verder te denken en zo nieuwe denkrichtingen te verkennen.

terug naar fase 1 van het proces