Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Denk zoals Einstein met mindmapping (video)

Wetenschappers beweren dat Einstein niet veel slimmer was dan de gemiddelde persoon, maar dat hij er zeer goed in slaagde de volle denkkracht van zijn brein te benutten.

De leermethodes die we op school hebben meegekregen en ook onze dagelijkse manier van werken stimuleren vooral de linkerhelft van onze hersenen. De meer creatieve rechterhelft van ons brein blijft meestal in de kou staan. Het is net ook de rechter hersenhelft die de grote verbanden ziet, oplossingen aanbrengt en nieuwe ideeën brengt.

Einstein zei het trouwens zelf: “Verbeelding is belangrijker dan kennis”. Hoog tijd dus om onze rechterkant wat meer te stimuleren. Mindmapping is daarvoor het ideale middel. Het is een denkmethode waarbij zowel de linker- als de rechterhelft van onze hersenen benut worden.

In deze video legt expert Bart Provost uit wat mindmapping precies is en hoe het kan helpen om onze klassieke denkpatronen te doorbreken en op een creatievere manier met ons brein om te gaan.

Meer informative over de cursus mindmapping