Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Delegeren: hoe doe je dat?

Sta je aan het hoofd van een team, dan heb je flink wat leiderschapskwaliteiten nodig. Jij moet er immers voor zorgen dat alles op wieltjes loopt. Uiteraard kan je dat niet zonder efficiënt te delegeren, zeg maar de taken aan de juiste medewerkers toevertrouwen. Enkele tips.

1. Wees zorgvuldig

Kies met zorg de mensen aan wie je een taak toevertrouwt. Zoek de meest geschikte persoon voor elke taak. Ken hun achtergrond en weet wat hun capaciteiten zijn. Eventuele struikelpunten kan je op voorhand met hen bespreken of aanwijzen.

2. Bespreek de taak

Bespreek de gedelegeerde taak grondig met de gekozen medewerker. Geef inzicht in wat je wil bereiken, wat je verwachtingen zijn en hoe die kunnen verwezenlijkt worden. Maak zo nodig een stappenplan en bespreek werkstrategieën.

3. Motiveer en vertrouw

Deel je vertrouwen in je medewerker, motiveer hem en zorg dat hij met voldoende zelfvertrouwen aan de taak begint. Zo geef je hem ruimte en krijgt hij meer plezier in zijn werk door net dat beetje meer verantwoordelijkheid te krijgen.

4. Laat los

Eens gedelegeerd, laat je zowel de taak als de medewerker los. Zorg voor eventuele evaluatiemomenten. Blijf bereikbaar in geval van nood maar los eventuele problemen niet meteen zelf op. Vertrouw bovenal op een goed eindresultaat.

5. Blijf steunen

Ook al loopt een taak niet zoals jij het zelf zou doen, blijf achter je medewerker staan. Grijp alleen in als het echt de spuigaten uitloopt en het verhoopte eindresultaat in het gevaar komt. De grootste valkuil is om alles - perfectionistisch als je bent - zelf te doen. Dan is het resultaat zoals je het zelf voor ogen hebt, maar verlies je wel veel tijd. Delegeren en dus ook je medewerkers vertrouwen, kost tijd. Door hierin te investeren, creëer je na verloop van tijd kostbare, extra tijd voor jezelf.

6. Laat je waardering blijken

Tot slot, is het eindresultaat bevredigend of doet je werknemer het werk goed, laat dan zeker je waardering blijken.