De voordelen van gebalanceerd leiderschap

Gebalanceerd leiderschap maakt de top van een bedrijf meer bereikbaar en efficiënter. Maar wat zijn nu juist de voordelen van gebalanceerd leiderschap?

Betere resultaten

Gebalanceerde organisaties trekken zowel mannen als vrouwen aan en slagen erin de talenten van elk individu te benutten.

Verschillende studies toonden al aan dat m/v teams beter samenwerken en performanter zijn, kijken we bijvoorbeeld naar de London Business School of de Universiteit van Amsterdam.

Aandacht voor masculiene én feminiene waarden

Een vertegenwoordiging van vrouwen in een managementteam of een departement betekent niet noodzakelijk dat het leiderschap gebalanceerd is. Het gaat niet zozeer om de aantallen mannen en vrouwen. Het gaat om de balans die zijzelf hebben gevonden tussen hun masculiene en feminiene energie. Gebalanceerd leiderschap heeft te maken met het ontwikkelen, benutten en waarderen van zowel masculiene als feminiene waarden en gedrag.

Masculiene en feminiene energie komt niet in dezelfde mate aan bod in bedrijven met een uniforme en homogene cultuur. Daardoor gaan zowel vrouwen als mannen slechts een deel van hun potentieel aanboren en verder ontwikkelen.

Hierdoor laat je een groot stuk onderbenut en onderontwikkeld liggen. Met als resultaat meer van hetzelfde, minder ruimte voor afwijkende of andere stemmen en zonder meer een verschraling van de discussie en het resultaat. Gebalanceerde bedrijven gaan daarentegen uit van de balans tussen masculiene en feminiene energie en laten alle opvattingen aan bod komen.

Toegevoegde waarde van diversiteit

Diversiteit gaat om ruimte geven aan individuen om zichzelf te ontplooien en hun talenten verder te ontwikkelen. Dat alles binnen een context waarin ze hun eigenheid kunnen en zelfs moeten bewaren. Die verscheidenheid is broodnodig om bedrijven te verzekeren van creativiteit, innovatie enzovoort.

Gebalanceerd leiderschap zorgt ervoor dat de aanwezige verschillen er mogen zijn, dat er ruimte is voor ontwikkeling en dat niet iedereen in hetzelfde patroon wordt gedwongen.

En wat denk je: ben jij zelf een gebalanceerde leider?

Win HIER een exemplaar van 'De gebalanceerde leider'

Bekijk het hele dossier over gebalanceerd leiderschap.