De trends van 2015: 'ontleren'

De wereld verandert snel en ingrijpend. Die veranderingen zullen ontegensprekelijk ook hun effect hebben op de arbeidsmarkt en op het werk van ieder van ons. Veel van die trends zijn niet nieuw, maar zullen het komende jaar nog harder hun stempel drukken. Na disruptie, is de tweede trend 'ontleren'.

Leren 'ontleren'

De ervaring leert dat we op korte termijn de impact van technologie vaak overschatten, maar op lange termijn juist weer onderschatten. Zo weten we dat computers routinetaken al vlot van ons overnemen, maar zouden ze ook het werk van hoger opgeleiden en kenniswerkers kunnen doen? Voorlopig niet, want er is een cruciale eigenschap die de mens heeft en een machine niet: creativiteit. “Maar er is een race aan de gang tussen het brein en de computer en we moeten ervoor zorgen dat de computer niet wint”, stelt Google-topman Eric Schmidt. Al lijkt het onvermijdelijk dat de computer ons beperkte brein zal overtreffen, met als gevolg dat de intelligente technologie miljoenen jobs overbodig zal maken.

In januari kopten alle Vlaamse kranten: ‘Computer bedreigt 1,4 miljoen jobs’. Dat is de helft van de jobs zoals we die op dit moment kennen. Binnen twintig jaar zullen die uitgevoerd worden door computers. Dat voorspelde professor Economie Maarten Goos  van de KU Leuven in Het Laatste Nieuws. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Oxford zal ongeveer de helft van de huidige jobs in de VS tegen 2035 geautomatiseerd zijn.

Wat als…

“Werkende mensen zullen hoe langer hoe meer in twee categorieën onderverdeeld worden”, schrijft Tyler Cowen, auteur van het boek ‘Average is over’. Hij is volgens The Economist een van de invloedrijkste economen van het voorbije decennium. “De hamvraag zal zijn: kun je goed met intelligente computers werken of niet? Zijn je vaardigheden een aanvulling op wat een computer kan, of kan de computer het beter zonder jou? Of erger nog: moet je ermee concurreren?” Slimmer dan de computer moeten we niet proberen te worden, want dat lukt toch niet. Het objectief vandaag is ‘ontleren’: met een frisse blik naar de zaken leren kijken en de computer de big data laten analyseren. Dat is voor ons brein best lastig omdat het de neiging heeft om zich in vaste patronen te nestelen. Durf de vraag te stellen: ‘Wat als …’ Het is niet voor niets dat het tv-programma ‘Wat Als’ een Emmy in de wacht sleepte, het doorbreekt patronen in een wereld waarin iedereen hetzelfde lijkt te doen.

Creativiteit is dus de sleutel tot succes. Het probleem is dat de mens vandaag geen tijd meer heeft of krijgt om creatief te zijn. De dooddoener is hier (opnieuw) de technologie. Onze smartphone, tablet of laptop eist te veel aandacht van onze hersenen op. De vraag is dus of ons brein nog wel mee kan in 2015. Vandaag hebben we geen tijd meer om na te denken, we worden geen seconde met rust gelaten. Telkens wanneer er een e-mail, tweet of sms binnenkomt, zijn we afgeleid, al zijn dat zaken die we met wat goede wil nog kunnen negeren. Op een kantoor zijn de collega’s de grootste afleiding. Elke 12,4 minuten wordt een breinwerker onderbroken, berichtte The Wall Street Journal. Dat is vijf keer per uur, 40 keer per dag en 200 keer per week.

Neuropsychiater Theo Compernolle distilleerde onthutsende cijfers uit de honderden studies die hij las. Studenten die een examen voorbereiden kunnen zich gemiddeld niet langer dan zes minuten concentreren op één taak. Kenniswerkers houden zich gemiddeld met tien taken tegelijk bezig, maar houden dat nooit langer dan twaalf minuten vol. Het sleutelwoord vandaag is multitasken, maar dat bestaat volgens Compernolle niet. “Het is een illusie. Wat we eigenlijk doen, als we het toch proberen, is ‘taskswitchen’. We verplichten ons brein om bliksemsnel te schakelen van de ene taak naar de andere. Daarbij slaan we de taken afwisselend in een soort ‘werkgeheugen’ op, precies zoals een computer dat doet”, stelt hij in De Tijd. Ook hier moet een werknemer in 2015 afstappen van zijn oude gewoontes en een nieuwe manier van denken ontwikkelen.