De trends van 2015: diversiteit op de werkvloer

De wereld verandert snel en ingrijpend. Die veranderingen zullen ontegensprekelijk ook hun effect hebben op de arbeidsmarkt en op het werk van ieder van ons. Veel van die trends zijn niet nieuw, maar zullen het komende jaar nog harder hun stempel drukken. Na disruptie en 'ontleren', is de derde trend diversiteit.

Werkvloer wordt afspiegeling van de maatschappij

Onze samenleving zag er nooit zo divers uit. Toch is dat nauwelijks te merken op de werkvloer. Uit cijfers van het Europese bureau voor de statistiek, Eurostat, bleek in 2013 dat nergens in Europa mensen met buitenlandse roots zo sterk worden benadeeld op de jobmarkt als in België. Wie geboren is in een land buiten de EU15 is gevoelig minder aan het werk (58,7%) dan wie die in België geboren is (76,2%). "Voor een deel zijn die slechte cijfers te wijten aan het specifieke profiel van onze migranten: velen kwamen naar hier om in de industrie te werken, maar net die sector verdwijnt stilaan", zegt Koen Van Laer, professor personeel en organisatie (Universiteit Hasselt) en als onderzoeker gespecialiseerd in diversiteit op de arbeidsmarkt.

Sociale partners en de kansengroepen vragen een betere en snellere erkenning van buitenlandse diploma’s en een gedegen loopbaanaanpak voor deze nieuwkomers. “Er gaat op onze arbeidsmarkt heel wat talent verloren, terwijl de vraag naar hooggeschoold talent verder stijgt”, zegt Jo Libeer, voorzitter van de Commissie Diversiteit. “Als we een oplossingen willen vinden, moeten de kwalificaties en competenties van nieuwkomers erkend worden, is een stevig antidiscriminatiebeleid cruciaal en moet duurzaam ondernemer meer gestimuleerd worden”, schrijft hij in een openbrief aan Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters.

Discriminatie sluimert nog steeds op de arbeidsmarkt, terwijl de oplossing voor meer kleur op de werkvloer bijna voor het grijpen ligt. “Er gaan de komende jaren ruim een half miljoen mensen met pensioen. Bovendien is er een nijpend tekort aan technisch geschoolde mensen terwijl er in de bedrijven in en rond de Haven van Antwerpen alleen al duizenden vacatures openstaan. De jongerenwerkloosheid in de steden piekt. Er ligt daar een kans voor vele, vaak jonge mannen van allochtone origine. Het zou misdadig zijn als potentiële werkgevers, werknemers en het onderwijsveld die kans zouden laten liggen”, schrijft de voormalige minister van Werk Monica De Coninck in een opiniestuk in Knack.

Topvrouwen

Het zijn niet alleen werknemers met buitenlandse roots die ondervertegenwoordigd zijn, ook vrouwen, zeker in topfuncties. De ervaring leert dat gedifferentieerde teams, met mensen met verschillende achtergronden, vaardigheden en perspectieven beter in staat zijn om problemen op te lossen. Sommigen gaan zelfs zover te stellen dat de bankencrisis van 2008 had kunnen vermeden worden met meer vrouwen in topposities van financiële instellingen. Maar er is in de nasleep van de crisis een opkomst van vrouwelijke financieel directeurs.

Uit wetenschappelijke studies blijkt intussen dat genderevenwicht wel degelijk bijdraagt tot hogere verkoopcijfers, meer klanten en een hogere relatieve winst. Onderzoekers van de Pepperdine University bestudeerden de Fortune 500-bedrijven en ontdekten dat de 25 bedrijven die het best scoren op het vlak van genderevenwicht aan de top maar liefst 34 percent beter scoren op het vlak van winstgevendheid. Of dat al doorgedrongen is tot bedrijven, is nog maar de vraag, maar bij enkele grote beursgenoteerde bedrijven zoals Belgacom, Telenet, Elia, Option, Lotus Bakeries, Melexis, EVS, Sofina en RHJ International beheert een vrouw toch al de budgetten.

Ten slotte is er ook meer diversiteit nodig om jongeren en ouderen te leren samenwerken. Starters kunnen pakweg 80 procent van de taken van ouderen sneller, beter en met nieuwere tools afwerken, maar die andere 20 procent vereist overzicht, ervaring en visie en dat is dan weer iets wat ze alleen maar kunnen leren van oudere en ervaren collega’s. Dat evenwicht zoeken is misschien wel een van de grootste uitdagingen in 2015.