De meest gewilde vaardigheden op de werkvloer

Waar zijn werkgevers nu eigenlijk naar op zoek, wanneer ze een nieuwe medewerker aanwerven? Uit een onderzoek van het Amerikaanse Career Advisory Board, een collectief van academici en recruitment managers, blijkt dat die vaardigheden flink verschillend zijn voor professionele medewerkers, middenmanagers en topdirectie.

Professionele medewerkers

De onderzoekers gingen niet alleen na wat recruiters belangrijk vinden, maar ook hoe sollicitanten zichzelf beschrijven. 59% van de ondervraagde recruiters vindt het belangrijk dat de sollicitant te vertrouwen is. Daarnaast zoeken ze vooral naar sollicitanten die hard werken (51%) en goed kunnen samenwerken met anderen (50%). Ook de sollicitanten beschrijven zich met deze vaardigheden in hun cv's en motivatiebrieven.

Middenmanagers

De meest gewilde kenmerken veranderen wanneer recruiters op zoek gaan naar een profiel om een middle-managementpositie in te vullen. Probleemoplossend denken (44%), sterk timemanagement (42%) en goede communicatieskills (41%) zijn de drie meest onmisbare vaardigheden voor een degelijke middenmanager, aldus de recruiters.

De sollicitanten zien dat anders. Volgens hen is vooral hard werk (76%), integriteit (66%) en een goede teamplayer zijn (56%) van belang voor een middle manager, meteen ook de vaardigheden die ze het vaakst vermelden op hun cv of in hun motivatiebrief.

Topmanagement

Een executive positie vraagt weer andere vaardigheden. Een strategische visie (52%), integriteit (48%) en businessinzicht (44%) zijn onontbeerlijk, stellen recruiters.

Daar sluiten de sollicitanten voor topmanagementposities zich niet bij aan. Een strategische visie wordt slechts in 4% van de gevallen vermeld in hun cv of motivatiebrief. Hard werken (75%) en initiatief nemen (61%) vinden ze veel belangrijker. Integriteit vinden ze even belangrijk als de recruiters.

Samengevat

Over alle functiecategorieën heen zien we dat recruiters vooral integriteit (50%), hard werk (42%) en zin voor initiatief (41%) waarderen. Dat overlapt met hoe de sollicitanten zichzelf beschrijven. 77% noemt zichzelf een harde werker, 66% geeft aan integer te zijn en 58% beschrijft zichzelf als iemand met zin voor initiatief.

Bron: Career Advisory Board