De meest gevraagde jobs in 2011

Welke profielen werden het meest gerekruteerd tijdens het eerste semester van 2011? De top drie bestaat uit sales, engineering en informatica. Aan de andere kant doen functies in de sociale en culturele sector, grafisch ontwerp en de customer service het minder goed.

Het is een beeld van de situatie op de arbeidsmarkt en van de rekrutering in de eerste zes maanden van 2011. Deze gegevens konden we verzamelen op basis van de magazines van Vacature en zijn Franstalige tegenhanger Références.

Om deze tendensen bloot te leggen hebben gekeken naar de hoeveelheid betalende jobaanbiedingen in deze twee magazines verschenen zijn. De twee tabellen geven het procentuele verschil aan tussen 2010 en 2010 voor dezelfde periode.

Top 10 activiteiten: eerste semester 2011

Sterkste stijgers 2010/2011

Functie

Evolutie

Onderwijs, vorming en training

+ 67%

Human resources

+ 44%

Pers en communicatie

+ 27%

Wetenschap

+ 27%

Openbaar ambt

+ 20%

Sterkste dalers 2010/2011

Functie

Evolutie

Sociaal-culturele sector

- 45%

Grafisch ontwerp

- 46%

Customer service

- 52%

Mobiliteit

- 55%

Milieupolitiek

- 56%

Bron: Vacature & Références