De interessantste vragen en antwoorden uit de chat met professor Volberda

Op vrijdag 29 juni kon je op deze pagina chatten met professor Henk Volberda van de Rotterdam School of Management over sociale innovatie. Zelfsturende teams, managers die advies vragen … : dit soort ‘sociale innovatie’ maakt een bedrijf veel competitiever.

Lees hier het interview dat in de #Vacature Zomerbreak verscheen.

Herlees hier de interessantste vragen en antwoorden.

De vraag Het antwoord
Gerard: Is elke werknemer geschikt om het proces van sociale innovatie door te maken, of is dit slechts weggelegd voor enkelingen die zelfstandig zijn, eigen beslissingen kunnen maken etc?

Sociale innovatie rendeert niet alleen onder kenniswerkers, maar ook zelfs bij productiewerkers.

Zo toont ons onderzoek bij DSM Anti-infectives in Delft aan dat de productiviteit daar met 12% is toegenomen door hiërarachische niveaus weg te halen en opeartors te laten werken in zelforganiserende teams; alleen de weekdoelstellingen liggen vast, en daarbinnen nemen medewerkers hun eigen regie.

Guest: Er wordt veel gesproken over HNW en output driven management, maar wat ervaart u als de meest effectieve manier om organisatie doelstellingen te vertalen naar concrete team en persoonsdoelstellingen die output driven management mogelijk maken?

Natuurlijk kan het HNW en sociale innovatie alleen maar slagen als aan medewerkers duidelijke doelstellingen worden gegeven die zij zelfstandig verder kunnen uitvoeren.

Natuurlijk kan het HNW en sociale iinovatie alleen maar slagen als aan mdewerkers duidelijke doelstellingen worden gegeven die zij zelfstandig verder kunnen uitvoeren.

Het gevaar is dat in vele organisaties medewerkers hele specifike doelstellingen krijgen, waarbij het middel uiteindelijk de doelstelling wordt.

Geef medewerkers brede en uitdagende doelstellingen waarbij zij voldoende ruimte en drive hebben om die maximaal uit te voeren.

Ivan: Op welk vlak moeten volgens u HR-selectieprocessen omgevormd worden om sociale innovatie vlotter ingang te doen vinden?

Bij HR-selectieprocessen wordt vaak sterk gekeken of de nieuwe medewerker past binnen de cultuur van het bedrijf. Dat leidt vaak tot nog meer homogeniteit in de organisatie en minder afwijkende ideeeen voor vernieuwing en innovatie.

Bij HR-selectie processen moet juist veel meer naar competenties worden gekeken, zoals lerend vermogen, kennisdeling, omgaan met onzekerheid. JUist deze competenties zijn essentieel om tezorgen dat nieuwe ideen voor verbetering en zelfs vernieuwing worden gegenereerd en ook geimplementeerd.

Elke Leyman: Bestaan er ook bureau's of organisaties die bedrijven kunnen ondersteunen in het sociaal innoveren?

Ja, in Nederland had je het NCSI (Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie), maar die taak is in NL overgenomen door Syntens en de Kamers van Koophandel.

In België heb je Flaunders Synergy en zij begeleiden veel experimenten van sociale innovatie en dragen ook zorg voor kennisverspreiding.

Daarnaast zie je ook dat veel meer adviesbureaus zich gaan toeleggen op sociale innovatie.

Ik heb zelf INSCOPE: Research for Innovation opgericht aan de Erasmus Universiteit en wij doen veel onderzoek op het gebied van innovatie (www.inscope.nl), maar ook wel adviesopdrachten met een onderzoekscomponent.

J. Daems: Zijn er publicaties waarmee je deze strategie in een business plan kan ondersteunen?

Er wordt de laatste tijd steeds meer over dit belangrijke thema gepubliceerd.

Ik kan je "Innovatie 3.0: slimmer managen, organiseren, en werken" aanbevelen wat ik heb geschreven met een journalist. Het is zeer toegankelijk en het is gelardeerd met vele voorbeelden.

In Nederland heb je ook nog een boek "Kookboek Sociale Innovatie" met allerlei praktische tips.

Een wat meer theoretische insteek is "De flexibele onderneming; strategieën voor succesvol concurreren (Kluwer, 2003).

In het Engels is er "Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive (Oxford University Press, 1998). Binnenkort komt er een handboek uit over Management Innovation met daarin een uitgebreide case-beschrijving van de DSM Anti-Infectives Case.

Hier kan je de volledige chat herlezen.