De impact van 2 jaar crisis: "Te veel werk, te weinig loon"

De crisis begint stilaan te vreten: de motivatie en de tevredenheid van werknemers daalt zienderogen. Te veel werk en te weinig loon zijn twee veel gehoorde klachten, aldus een rondvraag van SD Worx bij 5.000 Belgen.

1 op 3 wil binnen de 2 jaar van werk veranderen

Meer dan vorig jaar kijken de Belgen uit naar een andere job. Liefst 33% van de werknemers denkt binnen de twee jaar van werkgever te veranderen. Ook het aantal medewerkers dat ‘passief’ uitkijkt naar een andere job is gestegen: van 15% in 2009 tot bijna 18% in 2010.

Geen energie meer voor overuren

Door de aanslepende crisis zijn Belgen minder tevreden over hun job en de werklast. Terwijl ze vorig jaar nog spontaan meer overuren presteerden vanwege de recessie, zeggen werknemers in 2010 minder energie te hebben om extra inspanningen te leveren op het werk. Over het algemeen liggen prestaties, tevredenheid, energie, passie voor het werk en loyauteit tegenover de werkgever dit jaar significant lager dan in 2009. De redenen daarvoor zijn niet ver te zoeken. Werknemers kunnen zich steeds minder vinden in hun werkschema en de opgelegde werktijden. Voor sommigen is de lichamelijke belasting toegenomen.

Geen loon naar werken

Klachten zijn er eveneens over het loon. Opvallend minder werknemers vinden hun loonpakket (cash, voordelen, vrije tijd…) beantwoorden aan hun behoeften. Logisch, aangezien velen hun loon het afgelopen jaar niet zagen stijgen. Dat laatste werd vorige week nog bevestigd in een onderzoek van Hudson. Volgens de hr-specialist steeg het basissalaris tussen 1 februari 2009 en 1 februari 2010 gemiddeld met 0,9 procent. Vorig jaar was dat nog 6,1 procent. Een belangrijke reden voor die terugval is de negatieve indexering: 13,2 procent van alle werknemers moesten dit jaar een 'de facto' salarisverlaging ondergaan.

Bedrijf wel succesvoller dan voor de crisis

Werknemers zijn er wel van overtuigd dat hun organisatie meer succesvol is dan in 2009, aldus nog de studie van SD Worx. Ook zijn reputatie en imago van de bedrijven er volgens de medewerkers op vooruitgegaan. Bovendien zijn ze er nu nog meer van overtuigd dat hun organisatie de concurrentie steeds een stap voor is.

Tekst: HV

Lees ook: Hoe zoek je een job in crisistijd?

Van job veranderen? Kijk zeker in onze vacatures!