De grootste fouten bij het telefoneren

Waar kan het misgaan als je een zakelijk telefoongesprek voert?

  • De beller spreekt vaak in de verleden tijd en de voorwaardelijke wijs (‘zou’-vorm). Spreek in de tegenwoordige en/of toekomstige tijd, want je handelt nu in functie van een toekomstig resultaat.
  • De beller gebruikt vaak negatieve woorden en taalgebruik dat twijfel zaait. Voorbeelden: ‘denken’, ‘misschien’ …  Ban ze uit jouw woordenschat!
  • De beller denkt luidop, geeft zich zo bloot, en laat een onzekere indruk na. Voorbeeld: ‘Ik weet niet of ik u wat documentatie mag opsturen’!
  • De beller chambreert veel te weinig of helemaal niet. Daardoor leeft de opgebelde zich moeilijk in. Contextualiseer klaar en duidelijk, zowel vanuit inhouds- als vanuit tijdsoogpunt. Zo assisteer je de opgebelde om zich correct in te leven.
  • De oproeper beschouwt de telefoniste te weinig als volwaardige gesprekspartner. Bijvoorbeeld, hij vergeet hem/haar te bedanken voor verkregen informatie, gebruikt een onpersoonlijke afscheidsgroet …
  • De beller spreekt niet resultaat- en/of actiegericht genoeg. Vermijd wollige taal. Ga recht op je doel af: ‘Wat is de voornaam en naam van de persoon die beslist over de aankoop van computersoftware’?
  • De beller assisteert de gesprekspartner te weinig bij het nemen van een beslissing. Assisteer jouw telefoonpartner in het nemen van een beslissing met behulp van de alternatieventechniek. Voorbeeld: Een afspraak maken: ‘Verkiest u volgende week maandag om 9u00, of hebt u veel liever dinsdag rond 11u00’?
  • De beller sluit uitgaande telefoongesprekken vaak af met vage afspraken. Afsluiten met een QQCPQ is de boodschap: Qui? Quoi? Comment? Pour Quand au plus tard? Wie onderneemt de volgende actie? Wat houdt ze concreet in? Hoe zal die actie ondernomen worden? Tegen ten laatste wanneer?

<< Terug naar het dossier 'Telefoneren'