De filosoof in zijn werkomgeving

Competence Indicator


De "filosoof" in de werkomgeving


Filosofen ontmoeten we in jobs waar innovatief studiewerk vereist is. Je kan zowel dingen haarfijn ontrafelen als totaal nieuwe verbanden leggen. Ingewikkelde problemen zijn dus een kolfje naar je hand.

Je scoort goed op:"het kritisch oog"

Je chef moet je eigenheid erkennen, competent zijn en voor jou een echte coach zijn en je veel vrijheid geven. Zoals je zelf wel ziet, heel wat voorwaarden, die zelden vervuld zijn waardoor je zo vaak het gevoel hebt dat jouw superieuren niet echt bekwaam zijn. Als je superieuren je af en toe dan nog eens kunnen verbazen met een origineel standpunt dan apprecieer je hen wel.

"schrandere geest"

Je ziet vlug in waarover het gaat. Je zegt gemakkelijk neen, en je collega's zullen wel tweemaal nadenken voor ze je iets vragen. Niet dat je conflicten zult uitlokken, maar er zou wel eens een uitleg kunnen volgen die niet al te constructief overkomt, ook al is deze uitleg ongetwijfeld niet zo bedoeld. Als je dan toch in de knoei komt met je time management, is het omdat je jezelf eindeloos vastrijdt in merkwaardige details of in creatieve bespiegelingen die je belangstelling wegdragen. Onderzoeksjournalisme ligt je wel: schandalen aan het licht brengen, waarbij je op een originele manier aan informatie bent geraakt.

Je scoort minder op:"leiding geven"

ligt je helemaal niet. Je moet al te snel flauwe compromissen sluiten, oppervlakkig blijven, zieltjes masseren. Wat kunnen mensen toch 'flauw' doen, en als chef moet je daar energie aan besteden. People-management heet dat dan! En dat op een moment dat maatschappelijke, technologische en economische horizonten verschuiven aan een nooit gezien tempo.

"Groepswerk"

is niet echt aan je besteed. Je werkt liever wat op je eentje. In gesprekken met mensen met dezelfde gedrevenheid voel je je goed. Je vooruitstrevend denken gekoppeld aan je kritische houding maakt dat je binnen teamwerk geen gemakkelijk te bespelen figuur bent. Teamwerk gaat te traag voor je vlugge geest.
Wat je wél aanspreekt in groepswerk is de mogelijkheid om ideeën te toetsen. Je hebt er geen echt probleem mee als anderen jouw ideeën trachten onderuit te halen, zolang de kritiek maar gegrond is. Je zult zeker niet eindeloos trachten gelijk te halen. Weten dat je gelijk hebt is meestal al voldoende. En ben je verkeerd, dan ben je verkeerd. So what? Maar je hebt ook al ervaren dat niet iedereen zo redeneert. Val hun ideeën aan (en je doet niet liever!) dan blijk je ook henzelf aangevallen te hebben. Dat heeft al voor vervelende situaties gezorgd, situaties die je zeker niet gewild hebt.

"to-do-beslissingen nemen"

interesseert je niet echt. Je wikt en weegt liever, je kijkt liever na of alle relevante feiten en overwegingen wel geformuleerd zijn. Denkt men nu echt dat Einstein, Darwin, Da Vinci, Gandhi of Karl Marx zo'n grote beslissingnemers waren? En hebben zij niet elk op hun unieke manier het aanschijn van de wereld veranderd?

Waar vinden we de filosoof terug?


Elk project waarin men andere paden wil bewandelen, ligt je. Je wil veranderen en innoveren. Puur routinewerk is niet aan jou besteed. Je niet aflatende kritische zin helpt je om je grenzen steeds te verleggen, maar voor anderen kan dit soms demotiverend overkomen. Ze gaan jou beschouwen als iemand die hen wantrouwt en het nooit eens kan zijn.Je voelt je dus goed in alternatieve werkomgevingen.


Lees ook de tips en hints die we voor de filosoof verzamelden