Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

De documentalist in de werkomgeving

De documentalist voelt zich thuis in een job waar denken de basis vormt van het doen. Je werkt het liefst met collega's die zelfstandig kunnen zijn. In de werkcontext heb je het niet zozeer voor allerlei persoonlijke gesprekken. Je bent graag het bekwame teamlid.

Je blinkt uit in:


"leiding krijgen"Je hebt geen probleem met het aanvaarden van leiding. Je bent plichtsbewust, goed voorbereid en je werkt grondig. Let wel op dat het goede werk dat je doet niet onopgemerkt blijft. Je bent immers vaak het paard dat de haver wel verdient, maar soms niet krijgt. Vooral technisch deskundige chefs dragen je waardering weg.

"time management"

Hierin schitter je. Je springt erg bewust om met je tijd. Je laat zelden een steek vallen en komt bijna nooit te laat. Een deadline is er nu eenmaal om gehaald te worden.

"groepswerk"

Het team kan steeds op je rekenen. Eens je je ja-woord gegeven hebt, ga je plichtsbewust te werk om je beloften na te komen. Je stelt je deskundigheid hierbij graag ter beschikking van het team. Bij voorkeur werk je in kleine groepen, waar je zakelijke stijl beter opvalt. Je voelt je er op je gemak omdat verbaal geweld er minder een rol speelt. Overleg tussen twee, drie personen is je op het lijf geschreven. Samenwerken met mensen die van de hak op de tak springen bevalt je niet. Ook al te zweverige ideeën vinden bij jou geen gehoor. Je kan er immers niets mee kopen.

Je scoort minder op:"enthousiasmering"

Mensen hebben ofwel iets onvoorspelbaars, ofwel iets politiek, ofwel iets emotioneel en dat ligt je minder goed.

"beslissingen nemen"

Hier kick je allesbehalve op. Je hebt extra tijd nodig en extra gegevens voor je een beslissing kan nemen. Intellectuele twijfel siert je maar het maakt je niet echt geschikt voor functies waarin snelle en vrij oppervlakkige beslissingen genomen moeten worden.

Waar vind je de documentalist terug?


Deskundigheid in het vakgebied is uitermate belangrijk voor de documentalist. Vrij technische omgevingen, waar feiten en cijfers een rol spelen zijn ideale biotopen voor de documentalist.


Lees ook de tips en hints die we voor de documentalist verzamelden