De corrector in zijn werkomgeving

Als corrector wil je de dingen graag conform de afspraak realiseren, aanpakken, uitvoeren ... Als medewerker toon je aan waar duidelijke afspraken ontbreken en waar afgesproken werkwijzen en structuren niet gevolgd worden. Dan ben je op je best.
Als gedisciplineerd werknemer zijn gemaakte afspraken immers heilig in jouw ogen. Wordt er een nieuw beleid, budgetprocedures of klantenbenadering uitgelegd, dan toon je je een zeer aandachtig luisteraar. Geen enkel detail ontgaat je. De zwakke plekken in functie van de uitvoering worden door jou onmiddellijk blootgelegd. Je denkt er het jouwe van en bespreekt dit maar al te graag met je collega's.

Volgende punten en taken zijn je op het lijf geschreven:

"leiding krijgen"
Als je chefs er voor zorgen dat je in een betrouwbare en goed gestructureerde werkomgeving kan werken en ze je als mens waarderen, krijgen ze heel wat van je gedaan. Betrouwbaarheid staat je immers op het lijf geschreven. Miskent men je echter, dan ontpop je je al snel tot de informele leider van een soort onzichtbare oppositie. Op die momenten zit je snel in het roddelcircuit en sta je al snel eindeloos het proces van de leiding te maken aan de koffiezet.
"beslissingen nemen"
Dit is een van je sterke punten. Je beslist grondig maar zonder overhaasting. Bij je beslissingen hou je steeds rekening met de impact ervan op anderen. Is je baas een verstandig man, dan vraagt hij rond belangrijke beslissingen steeds eerst jouw advies. Je beschikt immers over een uitgesproken gave om het haalbare van beslissingen in te schatten. Zie jij het zitten, dan mag je baas zeker op zijn twee oren slapen.
"time management"
Dit lukt je probleemloos. Niet in het minst omdat je niet snel te veel hooi op je vork zal nemen. Je verschijnt overal steeds keurig op tijd en respecteert steeds je deadlines en afspraken, tenzij je verbitterd geraakt bent natuurlijk.
"groepswerk, als aan een aantal voorwaarden is voldaan"
Groepswerk vind je best leuk, maar het moet dan wel echt groepswerk zijn waar iedereen gelijk zijn deel van het werk doet. Dit onder leiding van een competente baas met een duidelijk doel voor ogen. Er moet met andere woorden wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden vooraleer je onvoorwaardelijk in de groep zult stappen. Het liefst vorm je binnen de grotere groep een subgroepje met iemand waarmee je goed opschiet en met wie je gezellig de gebeurtenissen van kritische commentaar kan voorzien.

Je voelt je minder goed bij:

"leiding geven"
Leiding geven ligt je niet zo goed. Je zou het echter wel kunnen, gezien je kennis met mensen om te gaan en je vermogen een goed plan op te stellen, maar je bent een beetje terughoudend. Je staat liever niet in het midden van de oog van de storm. Ben je zelf baas, dan vervul je deze plicht eerder met tegenzin. Je weet immers maar al te goed waar iedereen (inclusief jezelf) faalt. De " opgewekte" houding, typerend voor een echte leider, kan je je niet eigen maken. Je vindt dit eerder 'opgeklopt', 'naïef' of 'flauw'
"verandering"
Wordt de druk tot verandering te groot, dan reageer je door je vast te klampen aan bestaande richtlijnen en de dingen die absoluut bewezen kunnen worden. Bij turbulende momenten creëert de corrector voor zichzelf steeds een soort tussentijdse orde die hem tenminste voorlopig verder kan helpen. Veranderen om te veranderen vind je zinloos. Voor je meestapt in het project moet men je eerst duidelijk aantonen wat de meerwaarde is.
"innovatie"
Echt innovatief in het opzetten van totaal andere concepten ben je doorgaans niet. Binnen een team ben jij het die er op aandringt de oplossingen te vertalen in concreet uitvoerbare stappen. Eens die vastliggen, ga je er volop tegenaan.