Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

De controleur in zijn werkomgeving

De "controleur" in zijn werkomgeving


Je voelt je thuis in een job waar denken de basis is voor het doen. Deskundigheid, voorbereiding en evaluatie zijn voor jou essentieel.
Volgende punten en taken zijn je op het lijf geschreven:
"time management"
is geen probleem, niet in het minst omdat je vrij makkelijk "neen" kan zeggen. Je houdt ervan goed op de hoogte en goed voorbereid te zijn; planning is essentieel. Je houdt voldoende energie en tijd over om ook buiten het werk zinvol bezig te kunnen zijn.

"weloverwogen
beslissingen nemen"Beslissen doe je pas na grondige studie en reflectie en na alle voor- en nadelen te hebben afgewogen. Je raadpleegt de juiste bronnen: boeken, databases en experts. Die bronnen zijn echter zelden "mensen": die vind je subjectief.

"leiding krijgen"
verloopt vlot als men ook aandacht besteedt aan je persoonlijke meningen, zoniet blijf je een kritische medewerker. Technisch deskundige chefs dragen je voorkeur weg.


Je voelt je minder goed in:"leiding geven"
Dit is niet je sterkste kant. Alhoewel je de leiding gemakkelijk en vlijmscherp bekritiseert, voel je je doorgaans niet geroepen hun plaats in te nemen. Wie leiding geeft, moet snelle, soms oppervlakkige beslissingen nemen en dient allerlei compromissen te sluiten. Met mensen is er bovendien altijd wat aan de hand; stuk voor stuk redenen waardoor je je niet aangetrokken voelt tot functies met een sterke leidinggevende component.


"groepswerk"
Groepswerk is niet echt aan jou besteed. Je werkt liever in je eentje. Je wordt dan niet afgeleid door geleuter en politieke spelletjes. Anderzijds kunnen collega's steeds op je rekenen als je ja hebt gezegd. Je hebt een voorkeur om met kleine groepen te werken, waar je zakelijk-kritische stijl best meevalt. Overleg tussen twee à drie personen is echt op je lijf geschreven.

In welke functies vinden we de controleur terug?


Deskundigheid in het vakgebied is voor jou erg belangrijk. Vrij technische omgevingen waar feiten en cijfers een rol spelen, zijn je op het lijf geschreven. Als controleur evalueer je de dingen rondom je en stel je telkens weer de vraag naar het wat & waarom. Je maakt zo je rol van controleur helemaal waar.


Lees ook de tips die we voor de controleur verzamelden.