De competenties van Sven Ornelis

“Je bent een professor”

Hoge score voor: specialistisch, eisend, leidend, creatief
Lage score voor: planmatig, holistisch

“Een ‘professor’ is nieuwsgierig, een beetje eigenzinnig en produceert aan de lopende band creatieve ideeën, zegt de Competence Indicator. Dat klopt natuurlijk. Ik moet elke dag opnieuw de mensen verrassen op de Ochtendshow. Daarbij heb we al enkele leuke stunts gedaan. Mijn favoriet? Dat zal het WK pollepelslingeren zijn. En de vliegende studio in maart 2009, waarbij we zestien dagen lang op twintig meter hoog hingen. De impact daarvan was heel groot: we haalden er alle kranten mee.”

“Ik heb inderdaad ook de nodige intellectuele uitdaging nodig. En ik durf de gangbare dingen in vraag te stellen. Dat moet wel: als je vier jaar elke ochtend identiek dezelfde Ochtendshow zou brengen, luistert er geen kat meer naar. Vernieuwing is eigen aan mijn job. Deze baan is me op het lijf geschreven. Het enige negatieve is natuurlijk het onmenselijk vroege uur. Zelfs als je een ochtendmens bent, is half vijf gruwelijk vroeg. Ook al doe ik het al tien jaar aan een stuk, ik haat nog altijd de wekker op dat uur.”

“Dat ik meer van analyseren dan van uitvoeren hou, is ook correct. Het praktische werk ligt me minder. Ik denk graag de ideeën uit, maar laat die uitwerken door redactiemedewerkers. Al ben ik er natuurlijk wèl graag bij om ze ook effectief op de radio te brengen. “Je archieven puilen uit van de onafgewerkte boeiende onderwerpen en voorstellen”, lees ik verder. Ook dat klopt: thuis liggen massa’s kaftjes met projecten, radio-ideeën en scenario’s voor boeken. Maar ik heb ook al een heel aantal dingen wèl uitgewerkt. Het moordende ritme van de Ochtendshow verplicht me om ook dingen te realiseren. Toch beschouw ik mezelf in wezen als een luie mens. Daar lachen mijn vrienden wel eens om, want ik werk 90 uur per week. Maar om dat te bereiken, moet ik mezelf echt veel discipline opleggen.”